جستجوی سوال
متن سوال:

گروه مربوط به سوال:

خودتان سوال بپرسید!
همچنین می توانید با تکمیل فرم عضویت ، ازین پس سوال های خود را در سامانه ثبت کنید تا کارشناسان و سایر کاربران به آنها پاسخ دهند.

مشاهده سوال ها بر حسب گروه آنها

به منظور انتخاب دقیق تر، دامنه سوال را محدودتر نمایید، اگر تنها گروه اصلی را انتخاب کرده باشید، تمامی سوال های موجود در این گروه به نمایش در خواهد آمد.
پیشنهاد می شود حتما گروه تخصصی تر را برگزینید.

گروه سوال را انتخاب نمایید:
گروه تخصصی تر را برگزینید:
تعداد جواب برای نمایش در هر صفحه:
   

مخترع لامپ کیست؟
مخترع لامپ  کیست؟
بزرگترین جانور روی زمین؟
بزرگترین  جانور  روی  زمین؟
سردردهایی ناشی ازسوزش معده
چرا بعدازسوزش معده سردردمیگیریم؟
روح انسان وحدت دارد یا کثیر است؟
روح انسان وحدت دارد یا کثیر است ؟  
فلسفه وجود برزخ چیست؟
فلسفه وجود برزخ چیست ؟
آیا صوفیان شیعه هستند؟
آیا صوفیان شیعه هستند؟
چگونه بدون توقع و عاشقانه خدا را عبادت کنیم؟
چگونه بدون توقع و عاشقانه خدا را عبادت کنیم ؟
بزرگترین گناه چیست؟
بزرگترین گناه چیست ؟ 
چرابرخلاف فطرت زنانه به مردان اجازه تعددزوجات داده شده است؟
چرا بر خلاف فطرت زنانه به مردان اجازه تعددزوجات داده شده است ؟
کسانی که قبل از بلوغ می میرند، وارد بهشت می شوند؟
کسانی که قبل از بلوغ می میرند، وارد بهشت می شوند ؟
هرچروک ایجادشده در ابرونتیجه چه مقدار اخم میباشد؟
هر چروک ایجاد شده در ابرو نتیجه چه مقدار اخم میباشد؟
عمر پرزهای چشایی انسان چقدره؟
عمر پرزهای چشایی انسان چقدره؟
کدام قسمت بدن انسان خون ندارد؟
تنها قسمت بدن انسان خون ندارد؟
بدن انسان چه مقدار رشته عصبی دارد؟
بدن انسان چه مقدار رشته عصبی دارد؟
اولین دوقلوهای ازمایشگاهی اولین بار در چه سالی به دنیاامدند؟
اولین دوقلوهای ازمایشگاهی اولین بار در چه سالی به دنیا امدند؟
اگرسلولهای موجودبرروی پوست انسان رابه دنبال هم بچینیم طولش چه مقدارخواهدبود؟
اگرسلولهای موجود بر روی پوست انسان رابه دنبال هم بچینیم طولش چه مقدارخواهد بود؟
معده هرچندوقت یکبار بایدماده مخاطی جدیدترشح کند تاخودش راهضم نکند؟
معده هرچندوقت یکبار باید ماده مخاطی جدیدترشح کند تاخودش راهضم نکند؟
سرعت عطسه درهنگام خارج شدن از دهان چقدر میباشد؟
سرعت عطسه درهنگام خارج شدن ازدهان چقدرمیباشد؟
میان مصرف گوشت وشیرچه مقدارفاصله لازم است؟
میان مصرف گوشت وشیر چه مقدار فاصله لازم است؟
ساختمان عملکرد دست کدام حیوانات مشابه انسان میباشد؟
ساختمان عملکرد دست کدام حیوانات مشابه انسان میباشد؟
چشم انسان حدود چه مقدار سلول بینایی دارد؟
چشم انسان حدود چه مقدار سلول بینایی دارد؟
چشم سالم انسان قادربه دیدن چه مقدار رنگ مختلف میباشد؟
چشم سالم انسان قادر به دیدن چه مقدار رنگ مختلف میباشد؟
با چشم غیر مجهز به تلسکوب می توان چند ستاره را در آسمان مشاهده کرد؟
با چشم غیر مجهز به تلسکوب می توان چند ستاره را در آسمان مشاهده کرد؟
انسان ازچندسال پیش لباس برتن میکرده؟
انسان چندوقته لباس برتن میکنه؟
خون خرچنگ دریایی به چه رنگ است ؟
خون خرچنگ دریایی به چه رنگ است ؟
هرتارموی انسان تاچه وزنی میتواند رشد کند؟
هرتار موی انسان تاچه وزنی رشدمیکند؟
یک انسان نهایتا با چه سرعتی میتواند بدود؟
یک انسان نهایتا با چه سرعتی میتواند بدود؟
انسان باخوردن چند نیش از زنبورعسل میمیرد؟
انسان با خوردن چندنیش از زنبورعسل میمیرد؟
متل باهتل چه فرق دارد
متل باهتل چه فرق دارد
زیباترین هتل دنیا کجاست
زیباترین هتل دنیا کجاست
فضای لازم برای هرماشین درپارکینگ چقدره
فضای لازم برای هرماشین درپارکینگ چقدره
ارتفاع بزرگترین برج چقدره
ارتفاع بزرگترین برج چقدره وکجا ساخته شده
چرا معماری مدرن درایران نقشی ندارد
چرا  معماری مدرن درایران نقشی ندارد
ایا ایران درحال حاضر معماری مشخصی را دنبال می کند
ایا ایران درحال حاضر معماری مشخصی را دنبال می کند یا سردرگم هست
چطور یک پُست در اینستاگرامم رو عمومی کنم و همچنان بقیه پُست هام خصوصی باشه؟؟
چطور یکی از پُشت های اینستاگرامم رو عمومی کنم و همچنان بقیه پُست هام خصوصی بمونه؟؟
اطاق یا اتاق