سوالات با برچسب سئو


35

سوال


37

جواب

ابر برچسب های مرتبط
آخرین جواب ها با این برچسب


واتساپ به عنوان راهی آسان، مطمئن، امن و قابل اعتماد برای ارسال پیام به دیگران ساخته شده است. ارسال پیام به طور ذاتی خصوصی است و شرایط استفاده از خدمات واتساپ طوری طراحی شده اند که به امن نگه داشتن سکو و کاربران واتساپ کمک کنند. مردم از واتساپ درباره دانستن چگونگی استفاده مسئولانه از واتساپ کمک خواسته اند و واتساپ از این رو این رهنمودها را توسعه دادیم تا مطمئن شویم کاربران تجربه خوبی در استفاده از واتساپ دارند. تمامی کاربران واتساپ، شامل نهادهای دولتی، احزاب سیاسی و نامزدهای دفتری باید هنگام استفاده از واتساپ از این مقررات پیروی کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی ممانعت واتساپ از سو استفاده از پیام رسانی انبوه و خودکار، این اوراق سفید را بخوانید.

بهترین شیوه ها در استفاده از واتساپ

 • مکالمات خصوصی طراحی شده: کاربران باید حساب های کاربری خودشان را برای گفتگوهای یک به یک و مکالمات گروهی کوچک مدیریت کنند.
 • کسب اجازه مردم: پیام ها باید فقط به افرادی فرستاده شوند که اول با شما تماس گرفته اند یا از شما درخواست برقراری تماس از طریق واتساپ را کرده اند. بهترین کار این است که شماره تلفنتان را به اشخاص بدهید تا آن ها بتوانند اول به شما پیام دهند. اگر افراد شماره تلفنشان را به شما بدهند، به روشهایی با آن ها تماس بگیرید که انتظارش را داشته باشند. برای نمونه، توضیح دهید که چه کسی هستید و چگونه شماره تلفنشان را گرفته اید.
 • احترام به انتخاب افراد: اگر کاربری از شما درخواست کرد تا دیگر به او پیام نفرستید، باید مشخصات او را از دفترچه تلفنتان حذف کنید و از تماس دوباره با او خودداری کنید. شما باید پیش از افزودن افراد به یک گروه، از آن ها اجازه بگیرید. اگر کسی را به گروهی افزودید و او خودش را از آن گروه حذف کرد، لطفاً به آن تصمیم احترام قائل شوید.
 • استفاده از تنظیمات کنترل گروه: واتساپ تنظیمات پیام رسانی فقط به دست مدیران را برای گروه های واتساپ ایجاد کرده ایم. اگر شما مدیر یک گروه هستید، می توانید تصمیم بگیرید که تمام اعضا یا فقط مدیران بتوانند در گروه پیام بفرستند. استفاده از این ویژگی می تواند به کاهش پیام های ناخواسته در گروه ها کمک کند.
 • قبل از بازارسال یک پیام، خوب بیاندیشید: واتساپ به همه پیام های باز ارسال شده برچسبی زده ایم تا مردم را به فکر کردن پیش از به اشتراک گذاری تشویق کند.

کارهایی که باید از آنها دوری جست

 • پیام های انبوه، خودکار یا ناخواسته: سعی نکنید با واتساپ پیام های انبوه، پیام های خودکار بفرستید و یا شماره گیری خودکار بکنید. واتساپ هم از فناوری فراگیری ماشین و هم از گزارشات کاربران استفاده می کند تا حساب هایی را که پیام های ناخواسته می فرستند شناسایی و منع کند. این شامل تماس سازمان یافته با کاربران به طرقی که شاید آن ها نخواهند، است. همچنین حساب ها یا گروه هایی به روش های غیرمجاز یا خودکار نسازید یا از نسخه های تغییر یافته واتساپ استفاده نکنید.
 • استفاده از لیست تماس هایی که جزو مخاطبین شما نیستند: هرگز شماره تلفن افراد را بدون رضایتشان به اشتراک نگذارید یا از داده های به دست آمده از منابع غیرمجاز (مثل خرید لیست های شماره تلفن) برای ارسال پیام به کاربران در واتساپ یا افزودنشان به گروه ها استفاده نکنید.
 • استفاده بیش از حد لیست های انتشار: پیام هایی که با استفاده از یک لیست انتشار فرستاده می شوند، فقط وقتی که کاربر شماره تلفن شما را در دفترچه تلفن گوشیش ذخیره کرده باشد، دریافت خواهند شد. با این حال استفاده مکرر از پیام های انتشار ممکن است منجر به این شود که مردم پیام های شما را گزارش دهند. واتساپ حساب های کاربری را که چندین و چند بار گزارش شوند، مسدود می کنیم.
 • تخطی از شرایط استفاده از خدمات ما: محض یادآوری، شرایط استفاده از خدمات واتساپ در میان موارد دیگر، انتشار مطالب دروغین و پرداختن به رفتارهای غیرقانونی، تهدید کننده، هراس انگیز، نفرت انگیز و نژادپرستانه یا ضد قومیتی را ممنوع می کند. شرایط استفاده از خدمات رابطه قراردادی شما با واتساپ را تعریف می کند و در صورت هرگونه تضاد با این مطلب، اولویت و ارجحیت دارد.


منبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ


واتساپ به عنوان راهی آسان، مطمئن، امن و قابل اعتماد برای ارسال پیام به دیگران ساخته شده است. ارسال پیام به طور ذاتی خصوصی است و شرایط استفاده از خدمات واتساپ طوری طراحی شده اند که به امن نگه داشتن سکو و کاربران واتساپ کمک کنند. مردم از واتساپ درباره دانستن چگونگی استفاده مسئولانه از واتساپ کمک خواسته اند و واتساپ از این رو این رهنمودها را توسعه دادیم تا مطمئن شویم کاربران تجربه خوبی در استفاده از واتساپ دارند. تمامی کاربران واتساپ، شامل نهادهای دولتی، احزاب سیاسی و نامزدهای دفتری باید هنگام استفاده از واتساپ از این مقررات پیروی کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی ممانعت واتساپ از سو استفاده از پیام رسانی انبوه و خودکار، این اوراق سفید را بخوانید.

بهترین شیوه ها در استفاده از واتساپ

 • مکالمات خصوصی طراحی شده: کاربران باید حساب های کاربری خودشان را برای گفتگوهای یک به یک و مکالمات گروهی کوچک مدیریت کنند.
 • کسب اجازه مردم: پیام ها باید فقط به افرادی فرستاده شوند که اول با شما تماس گرفته اند یا از شما درخواست برقراری تماس از طریق واتساپ را کرده اند. بهترین کار این است که شماره تلفنتان را به اشخاص بدهید تا آن ها بتوانند اول به شما پیام دهند. اگر افراد شماره تلفنشان را به شما بدهند، به روشهایی با آن ها تماس بگیرید که انتظارش را داشته باشند. برای نمونه، توضیح دهید که چه کسی هستید و چگونه شماره تلفنشان را گرفته اید.
 • احترام به انتخاب افراد: اگر کاربری از شما درخواست کرد تا دیگر به او پیام نفرستید، باید مشخصات او را از دفترچه تلفنتان حذف کنید و از تماس دوباره با او خودداری کنید. شما باید پیش از افزودن افراد به یک گروه، از آن ها اجازه بگیرید. اگر کسی را به گروهی افزودید و او خودش را از آن گروه حذف کرد، لطفاً به آن تصمیم احترام قائل شوید.
 • استفاده از تنظیمات کنترل گروه: واتساپ تنظیمات پیام رسانی فقط به دست مدیران را برای گروه های واتساپ ایجاد کرده ایم. اگر شما مدیر یک گروه هستید، می توانید تصمیم بگیرید که تمام اعضا یا فقط مدیران بتوانند در گروه پیام بفرستند. استفاده از این ویژگی می تواند به کاهش پیام های ناخواسته در گروه ها کمک کند.
 • قبل از بازارسال یک پیام، خوب بیاندیشید: واتساپ به همه پیام های باز ارسال شده برچسبی زده ایم تا مردم را به فکر کردن پیش از به اشتراک گذاری تشویق کند.

کارهایی که باید از آنها دوری جست

 • پیام های انبوه، خودکار یا ناخواسته: سعی نکنید با واتساپ پیام های انبوه، پیام های خودکار بفرستید و یا شماره گیری خودکار بکنید. واتساپ هم از فناوری فراگیری ماشین و هم از گزارشات کاربران استفاده می کند تا حساب هایی را که پیام های ناخواسته می فرستند شناسایی و منع کند. این شامل تماس سازمان یافته با کاربران به طرقی که شاید آن ها نخواهند، است. همچنین حساب ها یا گروه هایی به روش های غیرمجاز یا خودکار نسازید یا از نسخه های تغییر یافته واتساپ استفاده نکنید.
 • استفاده از لیست تماس هایی که جزو مخاطبین شما نیستند: هرگز شماره تلفن افراد را بدون رضایتشان به اشتراک نگذارید یا از داده های به دست آمده از منابع غیرمجاز (مثل خرید لیست های شماره تلفن) برای ارسال پیام به کاربران در واتساپ یا افزودنشان به گروه ها استفاده نکنید.
 • استفاده بیش از حد لیست های انتشار: پیام هایی که با استفاده از یک لیست انتشار فرستاده می شوند، فقط وقتی که کاربر شماره تلفن شما را در دفترچه تلفن گوشیش ذخیره کرده باشد، دریافت خواهند شد. با این حال استفاده مکرر از پیام های انتشار ممکن است منجر به این شود که مردم پیام های شما را گزارش دهند. واتساپ حساب های کاربری را که چندین و چند بار گزارش شوند، مسدود می کنیم.
 • تخطی از شرایط استفاده از خدمات ما: محض یادآوری، شرایط استفاده از خدمات واتساپ در میان موارد دیگر، انتشار مطالب دروغین و پرداختن به رفتارهای غیرقانونی، تهدید کننده، هراس انگیز، نفرت انگیز و نژادپرستانه یا ضد قومیتی را ممنوع می کند. شرایط استفاده از خدمات رابطه قراردادی شما با واتساپ را تعریف می کند و در صورت هرگونه تضاد با این مطلب، اولویت و ارجحیت دارد.


منبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

سوال و جواب ها با برچسب سئو

با سلام .

من در سایت های زیادی و با متن های مختلف این سوال را مطرح کرده ام . و تقریبا همه جا یا به بن بست رسیدیم یا جواب همه یکسان بود /

آیا کسی اگر خواست به بودن خود پایان دهد و دیگر نخواست باشد ، اختیار دارد که نباشد ؟ صحبت از خود کشی نمیکنم . اگر کسی خواست عطای وجود داشتند و این همه نعمت این چنان و آنچنان را به لقایش ببخشد آیا خداوند راهی برای این خواسته قرار داده ؟ اگر کسی واقعا ترسید ، مایوس شد ، و با اختیار خود دیگر نخواست که باشد آیا راهی هست ؟

----

این سوال خام اولیه من بود که در ادامه و در جواب یک چیزهایی دستگیرم شد . اول اینکه عدم وجود ندارد . انسان عدم نبوده که که الان عدم شود . عدم شدن تناقض است و آنچه در حقیقت قابل اتفاق افتادن هست فنا الی الله میباشد که آنهم الساعه نیست و اختیارش در دست انسان نیست که به یکباره دیگر در جریان هستی و دنیا نباشی و فنا الی الله بشوی و باید آخرش این زندگی را اجبارا ادامه دهی و پی آن را به تنت بمالی و جبرا و زوراً ادامه بدهی حتی اگر خودت نخواهی . // خداوند جامع همه ی صفات هست . خداوند فیاض هست و آفریدن انسان بنابر فیض مطلق خداوندی است و اگر بگویم چرا مرا آفریدی چونکه خداوند خیر مطلق است و خیر در بودن من است . ولی من نمیخواهم باشم و این اجباری بودن وجودم مرا آزار میدهد و عذاب و سوهان روح و زندگی من است // و خیل زیادی از متن خای طولانی و سنگین فلسفی که با چندبار خواندن تازه چیزهایی از آنها را درک کردم

----

تقریبا مطمئن شده ام که جواب همگی یک چیز است : خیر ! هیچ راهی نیست . باید اجبارا زندگی کنی ابزار راه را هم داری !


دیگر می خواهم برای همیشه به این مساله ذهنی ام خاتمه و پایان دهم .

شاید درست باشد . نمیدانم یادم هم نمی آید ، غلطی کرده ام و امانتی را که آن را هم نمیدانم چیست قبول نموده ام . آقا غلط کردم خداوندا بیجا کردم . اشتباه کردم . اندازه یک نفرم اندازه همین کله سرم غلط کردم . از اول خط دویدن را شروع کردم اما غلط کردم . همه ی این امکانات و نعمات و خوشی های بهشتی لذت در جوار خدا بودن و تلاش در دنیا و لذت های دنیا و آخرت همه ی فیاضیت و خیر دهی خداوندی ات همه ی معرفت ها و مهربانی خدا گونه ات همه ی خیر مطلق بودنت ، خوشی و ارزانی این همه خلایق که آفریدی یکی از این چند میلیاردی که آمدند و رفتند کم ، از خدائیت کم میشود ؟ دیگر چگونه التماست کنم ؟

حالا برای آخرین و جواب آخر و اتمام حجت . آیا واقعا هیچ راهی برای نبودن نیست ؟

خب . اگر نیست لااقل به این بیمار دربدر مورفینی افیونی چیزی بدهید . لااقل آرامم کند . من که میدانم میگویید نه . لااقل چاره ی دردم کنید که این اجبار بودن را تحمل کنم .


چند سوال تصادفی
پرسش سوال جدید :: تبلیغات در سوال و جواب :: گروه های سوال و جوابی

پاسخ های موجود در سایت توسط کاربران سایت ثبت می شود، سایت سوال و جواب هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوی پاسخ ها ندارد، هرچند تا حد امکان نظارت بر محتوی آنها صورت می گیرد.

تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به وب سایت سوال جواب (soja.ir) و تیم مدیریتی آن می باشد.

طراحی و اجرا : گروه مشاوران فناوری اطلاعات