سوالات با برچسب ریاست جمهوری


05

سوال


04

جواب

آخرین جواب ها با این برچسب
مرداني در مظان کانديداتوري : مي توان پيش بيني کرد که صف بندي اصولگرايان و اصلاح طلبان براي انتخابات يازدهم را سه دسته تقسيم کردکه دو دسته اصولگرا و يک دسته اصلاح طلب:الف)اصولگرايان نزديک به احمدي نژاد. ب) اصولگرايان منتقد احمدي نژاد. ج)اصلاح طلبان الف)اصولگرايان نزديک به احمدي نژاد افراد نزديک به احمدي نژاد که در حوادث اتفاق افتاده در دولت نهم واتفاقات پس از انتخابات دهم در عزم خود نسبت به حمايت از وي راسخ تر شده اند به دنبال نام افرادي مي گردند تا با طرح وي در فضاي سياسي کشور و جلب حمايت راي دهندگان به احمدي نژاد، براي انتخاب وي،در برابر همان پاشنه اي بگردد که در دولتهاي نهم و دهم چرخيده است.يعني با محوريت شخص احمدي نژاد.اين گروه مدلي را در ذهن دارند که هم اکنون در روسيه در حال اجراست.آنجا که ولاديمير پوتين رئيس جمهور قدرتمند روسيه نخست وزير دست نشانده خود را به رياست جمهوري رساندو خود نخست وزيري وي را پذيرفت تا همچنان سياست هاي گذشته خود را دنبال کند.نام هايي که در اين ميان بر زبان مي آيد عبارتند از: 1-اسفنديار رحيم مشايي :که احمدي نژاد با تمام وجود در برابر حملات شديد اصولگرايان منتقد به حمايت از وي بر خاسته است.او که نتوانسته وي را براي معاونت خود انتخاب کند رياست دفتر خود را به او سپرد تا نزديکترين فرد به وي باشد به همين جهت برخي از تحليل گران رحيم مشايي را جانشيني مي دانند که احمدي نژاد او را خود انتخاب کرده است. 2-باقري لنکراني:وزير جوان کابينه نهم اگر چه نام وي نيز بعنوان جانشين احتمالي احمدي نژاد شنيده مي شود و او بار ها در مقام تمجيد از او سخن رانده بود به گونه اي که در يک مصاحبه تلويزيوني او را از فرط علاقه 'هلو' خوانده بود که مي توان او را خورد.اما خبر هايي رسيده از اتفاقات رخ داده درآخرين روز هاي دولت نهم و کنار گذاشتن او در دولت دهم اين گمانه ها را کم رنگ کرده است که البته در روز هاي گذشته نام وي نيز در شمار برخي از چهره هاي مطرح براي رياست جمهوري زمزمه مي شود.3-ديگران:اگر چه نام هايي همچون محمد رضا رحيمي،غلامعلي حداد عادل و....نيز شنيده مي شود اما تاکنون قرايني که اين حدسيات را تقويت کند کمتر ديده شده است. ب)اصولگرايان منتقد احمدي نژاد برخي از کساني که پيش از اين در اردوگاه اصولگرايي تعريف مي شدند ويکي از مشخصه هاي بارز آنها نيز مخالفت با اصلاح طلبان بوده بر اثر به هم خوردن صفوف گذشته مرزبندي هايي با برخي ديگر از اصولگرايان پيدا کرده و از سوي ديگر بعضي مرزهايي که در گذشته با اصلاح طلبان داشتند کمرنگ شده است. اينان در يک ويژگي با اصلاح طلبان اشتراک پيدا کرده اند وآن مخالفت با محمود احمدي نژاد است.از اين افراد برخي در دوره هاي نهم و دهم انتخابات رياست جمهوري با او به رقابت برخاسته بودندو برخي نيز دردولت او حضور داشتند و اکنون به رقباي بالقوه و بالفعل براي او و سياست هايش تبديل شده اند 1- علي لاريجاني: رئيس مجلس هشتم اگر چه دوره نهم انتخابات رياست جمهوري در موقعيتي قرار داشت که مي توانست محل اجماع بزرگان اصولگرا باشد اما وقتي اين موضوع محقق نشد به قوه مقننه رفت تا مشق رياست مجلس را نيز در کارنامه خود داشته باشد.او اگر چه در انتخابات دهم شرکت نکرد اما برخي اصولگرايان گروه اول بسياري از اقدامات او را در مخالفت با احمدي نژاد و دولت دهم مي دانند و او را نامزدي بالقوه براي انتخابات يازدهم مي دانند و سفرهاي خارجي و استاني او را نيز در اين راستا ارزيابي مي کنند. 2- محسن رضايي: کانديداي منصرف شده انتخابات نهم و نامزد شکست خورده ومعترض انتخابات دهم همچنان به عنوان يکي از نامزده هاي بالقوه اين جريان شناخته مي شود.سخنان تند او در مخالفت با ادامه رياست جمهوري احمدي نژاد در زمان تبليغات انتخاباتي و اعتراضات او پس از انتخابات (اگر چه در قالب قانون و مصالح نظام) نيز گروه اول را نسبت به او حساس کرده است. حملات به وي پس از نامه به مقام معظم رهبري و اشاره به نامه مير حسين موسوي چنان به او شديد بود که گويي رقابت هاي انتخاباتي يازدهم از هم اکنون آغاز شده است. 3- محمد باقر قاليباف: نامزد شکست خورده انتخابات نهم که دراوايل کاراقبال اصولگرايان (هنوز منشعب نشده) را نسبت به خود جلب کرده بود پس از انتخابات بر صندلي سابق محمود احمدي نژاد نشست و برخي اقدامات او را زير سئوال برد.موضوعي که البته از طرف مقابل نيز صورت پذيرفت و رقابتي پنهان ميان رئيس جمهور و او را بنيان نهاد که موضع گيري دو طرف درباره پروژه هاي عمراني شهرداري تهران را مي توان دراين باره به شمار آورد. برخي از تحليل گران معتقدند قاليباف با حضور در شهرداري تهران به دنبال اثبات توانايي هاي خود و تمرين مديريت در سطح کلان است 4- حسن روحاني:او که در کارنامه خود نايب رئيسي مجلس،دبيري شوراي امنيت ملي و نمايندگي مقام معظم رهبري در اين نهاد مهم را نيز دارد از ابتداي شکل گيري دولت نهم انتقادات تند وتيزي درباره عملکرد دولت و رئيس آن بر زبان راند. او اگر چه از سالها قبل و حتي قبل از دوم خرداد 76 نيز زمزمه هايي مبني بر کانديداتوري وي به گوش مي رسيد اما تا کنون اين امر محقق نشده است نزديکي وي به هاشمي رفسنجاني -که ناخودآگاه در انتخابات مختلف نگاهها را به سوي او نيز مي دوزد و درانتخابات دهم نيز حاشيه هاي بي سابقه اي پيرامون وي شکل گرفت -اين گمانه را تقويت مي کند که او نامزد هاشمي رفسنجاني براي انتخابات است.برخي تحليل گران نامزدي وي را منوط به وضعيت هاشمي رفسنجاني مي دانند.اين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که در ماههاي گذشته هدف شديد ترين حملات قرار گرفته است به گونه اي که موقعيت وي در لايه هاي بالايي نظام مانند گذشته نيست.بازيابي قدرت گذشته از سوي هاشمي مي تواند جايگاه کساني چون حسن روحاني را نيز تقويت کرده و او را در موقعيت يک نامزد انتخاباتي به جامعه معرفي نمايد. 5- مصطفي پورمحمدي: وزير اسبق کشور دولت نهم اگر چه در خط و مشي سياسي و مخالفت به اصلاح طلبان نزديکي بيشتري به گروه اول دارد اما برکناري وي از وزارت کشور توسط محمود احمدي نژاد و سپس انتقادات تند وتيزش در مقام رياست بازرسي کل کشور از فعاليت هاي دولت او را در اين گروه قرار داده است و همين موضوع نيز سبب شد که برخي نام او را براي رياست جمهوري حتي پيش از برگزاري انتخابات دهم زمزمه کنند . 6- علي اکبر ولايتي: سخنان و مواضع وزير خارجه پرسابقه جمهوري اسلامي ايران و مشاور عالي مقام رهبر ي اگر چه در ماههاي گذشته آن چنان نبوده است که او را درمقابل دولت احمدي نژاد و گروه ديگر اصولگرايان قرار دهد و از سوي آنان نيز انتقاداتي متوجه او نشده است اما با توجه به سابقه و مشي سياسي وي در اين گروه تعريف مي شود.اگر چه زمانهايي نام وي براي انتخابات رياست جمهوري شنيده شده است اما حضور کمرنگ وي در عرصه هاي سياسي واحتمالا سن بالاي وي شانس او را براي تثبيت کانديداتوري وي کاهش مي دهد. ج) اصلاح طلبان اصلاح طلبان درون نظام جمهوري اسلامي ايران اگر چه دربرهه هايي دولت و مجلس را در اختيار داشتند و در تقابل با اصولگرايان به تناوب در هرم قدرت جاي داشتند و از اين طريق تعادلي ايجاد مي کردند اما درحوادث پس از انتخابات در موقعيتي بي سابقه قرار گرفته اند. حضور برخي از چهره هاي مطرح آنان در زندان و عدم حضور سياسي موثر در سطوح بالاي نظام از آنان حريف ضعيفي ساخته است که قدرت چانه زني آنان را به شدت پايين آورده است. ادامه زندگي سياسي اين گروه به تحولات ماههاي آينده بستگي دارد.اگر جمع بندي هاي کلي به احياي نقش سياسي اين گروه منجر بشود حضور در انتخابات از سوي اين جناح سياسي منتفي خواهد بود اما اگر تحولات به گونه اي پيش برود که لزوم حضور اين گروه در عرصه سياسي کشور هم از سوي خود و هم از طرف نظام احساس شود و مقدمات آن نيز فراهم شود شايد افرادي از اين جناح مايل به حضور در عرصه انتخابات شوند.هم اکنون نام افرادي از اين گروه مطرح مي شود 1- محمد رضا عارف: تجربه هاي اجرايي اش را به گونه اي طبيعي طي کرده است و از رياست دانشگاه تهران به وزارت و سپس معاونت رياست جمهوري رفت و يک بار هم درانتخابات دهم رياست جمهوري اعلام کانديداتوري و سپس انصراف کرده است تا حدودي نگاه ها را به سمت خود معطوف کرده است. او از جمله چهره هاي اصلاح طلب معتدل است که از تير رس انتقادات اصولگرايان ومنتقدان اصلاح طلبي به دور مانده است . 2- سيد حسن خميني: اين چهره جوان خانواده اما م خميني (ره)اگر چه توصيه هاي پدربزرگ مبني بر عدم حضور در صحنه هاي اجرايي را تا کنون رعايت کرده است و خود را نامزد يا خواهان هيچ پست اجرايي نشان نداده است اما تحولات يکي دو سال اخير به گونه اي پيش رفته است که نام وي بيش از بيش در صحنه سياسي و رسانه اي کشور شنيده مي شود. اعتراض به حضور نظاميان در سياست، اعتراضات مکرر به صدا و سيما در باره نحوه برخورد با موضوعات مربوط به امام (ره) حضور در منزل زندانيان سياسي حوادث اخير و البته عدم حضور در برخي آيين هاي رسمي و انتقادات شديد گروهي از اصولگرايان از رفتارهاي وي همه و همه از او چهره اي پر حاشيه ساخته است و همين امر سبب شده است که از سوي موافقان و مخالفان به عنوان گزينه اي براي انتخابات به او نگريسته شود.

سوال و جواب ها با برچسب ریاست جمهوری


رئیس‌جُمهور رئیس قوهٔ مجریه و بالاترین مقام سیاسی در کشورهای دارای حکومت جمهوری است. او با رأی مردم از میان نامزدهای ریاست‌جمهوری برای مدت معینی برگزیده می‌شود. صفحه « ریاست جمهوری » در ویکیپدیاچند سوال تصادفی
پرسش سوال جدید :: تبلیغات در سوال و جواب :: گروه های سوال و جوابی

تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به وب سایت سوال جواب (soja.ir) و تیم مدیریتی آن می باشد.

طراحی و اجرا : گروه مشاوران فناوری اطلاعات

پاسخ های موجود در سایت توسط کاربران سایت ثبت می شود،
سایت سوال و جواب هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوی پاسخ ها ندارد، هرچند تا حد امکان نظارت بر محتوی آنها صورت می گیرد.