سوالات با برچسب درخواست


70

سوال


65

جواب

پربازدید ترین های این برچسب
آخرین جواب ها با این برچسب

ویژگی درخواست اطلاعات حساب به شما امکان می دهد گزارشی از تنظیمات و اطلاعات حساب واتساپ خود درخواست و صادر کنید. نمونه هایی از این اطلاعات شامل اسامی گروه و عکس پروفایل شما می شود.

لطفاً توجه داشته باشید گزارش حاوی پیام های شما نیست. اگر می خواهید سابقه چت خود را صادر کنید، می توانید در سؤالات' rel='nofollow'> ( لینک ) متداول واتساپ با نحوه این کار آشنا شوید.

درخواست گزارش

 1. به تنظیمات واتساپ > حساب > درخواست اطلاعات حساب بروید.
 2. روی درخواست گزارش ضربه بزنید.
 3. درخواست ارسال شد روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

گزارش شما حدود ۳ روز پس از تاریخ درخواست در دسترس تان قرار خواهد گرفت. هنگام انتظار برای دریافت گزارش، می توانید به آماده تا مراجعه کنید.

توجه: وقتی درخواست گزارش در حال یررسی است، اقدامات خاصی روی حساب کاربری شما ازجمله حذف حساب، تغییر شماره یا دستگاه یا ثبت مجدد حساب، موجب لغو درخواست می شود. اگر درخواست شما لغو شد، می توانید گزارش دیگری درخواست کنید.

دانلود و صدور گزارش

وقتی گزارش در دسترس قرار گرفت، اعلانی از واتساپ در تلفن خود دریافت می کنید که می گوید گزارش اطلاعات حساب شما آماده دانلود است.

صفحه درخواست اطلاعات حساب در برنامه به شما می گوید قبل از اینکه گزارش از سرورهای واتساپ حذف شود، برای دانلود آن چه قدر وقت دارید.

برای دانلود گزارش خود

 1. به تنظیمات واتساپ > حساب > درخواست اطلاعات حساب > دانلود گزارش بروید.
 2. یک فایل ZIP در تلفن شما دانلود می شود. فایل ZIP حاوی یک فایل HTML است که به آسانی قابل مشاهده است و یک فایل JSON که می توان آن را به برنامه دیگری منتقل کرد.
 3. پس از دانلود فایل در گوشی خود، صدور گزارش را انتخاب کنید.

شما قادر نخواهید بود گزارش دانلودشده را در واتساپ مشاهده کنید. برای صدور گزارش، یکی از برنامه های خارجی را که در سینی اشتراک گذاری نشان داده می شود، انتخاب کنید. به عنوان مثال می توانید نسخه ای از گزارش را به خودتان ایمیل کنید. چون گزارش حاوی اطلاعات شخصی است، باید هنگام مرتب سازی، ارسال یا آپلود آن به سرویس دیگری، دقت کنید.

لغو گزارش درخواست پاسخ داده نشده

پس از درخواست گزارش، نمی توانید گزارش درخواست پاسخ داده نشده را بازگردانی یا لغو کنید.

حذف گزارش

پس از دانلود گزارش در گوشی خود، می توانید نسخه دانلودشده را از تلفنتان برای همیشه حذف کنید. حذف گزارش باعث حذف هیچ یک از داده های حساب شما نمی شود.منبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

ویژگی درخواست اطلاعات حساب به شما امکان می دهد گزارشی از تنظیمات و اطلاعات حساب واتساپ خود درخواست و صادر کنید. نمونه هایی از این اطلاعات شامل اسامی گروه و عکس پروفایل شما می شود.

لطفاً توجه داشته باشید گزارش حاوی پیام های شما نیست. اگر می خواهید سابقه چت خود را صادر کنید، می توانید در سؤالات' rel='nofollow'> ( لینک ) متداول واتساپ با نحوه این کار آشنا شوید.

درخواست گزارش

 1. به تنظیمات واتساپ > حساب > درخواست اطلاعات حساب بروید.
 2. روی درخواست گزارش ضربه بزنید.
 3. درخواست ارسال شد روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

گزارش شما حدود ۳ روز پس از تاریخ درخواست در دسترس تان قرار خواهد گرفت. هنگام انتظار برای دریافت گزارش، می توانید به آماده تا مراجعه کنید.

توجه: وقتی درخواست گزارش در حال یررسی است، اقدامات خاصی روی حساب کاربری شما ازجمله حذف حساب، تغییر شماره یا دستگاه یا ثبت مجدد حساب، موجب لغو درخواست می شود. اگر درخواست شما لغو شد، می توانید گزارش دیگری درخواست کنید.

دانلود و صدور گزارش

وقتی گزارش در دسترس قرار گرفت، اعلانی از واتساپ در تلفن خود دریافت می کنید که می گوید گزارش اطلاعات حساب شما آماده دانلود است.

صفحه درخواست اطلاعات حساب در برنامه به شما می گوید قبل از اینکه گزارش از سرورهای واتساپ حذف شود، برای دانلود آن چه قدر وقت دارید.

برای دانلود گزارش خود

 1. به تنظیمات واتساپ > حساب > درخواست اطلاعات حساب > دانلود گزارش بروید.
 2. یک فایل ZIP در تلفن شما دانلود می شود. فایل ZIP حاوی یک فایل HTML است که به آسانی قابل مشاهده است و یک فایل JSON که می توان آن را به برنامه دیگری منتقل کرد.
 3. پس از دانلود فایل در گوشی خود، صدور گزارش را انتخاب کنید.

شما قادر نخواهید بود گزارش دانلودشده را در واتساپ مشاهده کنید. برای صدور گزارش، یکی از برنامه های خارجی را که در سینی اشتراک گذاری نشان داده می شود، انتخاب کنید. به عنوان مثال می توانید نسخه ای از گزارش را به خودتان ایمیل کنید. چون گزارش حاوی اطلاعات شخصی است، باید هنگام مرتب سازی، ارسال یا آپلود آن به سرویس دیگری، دقت کنید.

لغو گزارش درخواست پاسخ داده نشده

پس از درخواست گزارش، نمی توانید گزارش درخواست پاسخ داده نشده را بازگردانی یا لغو کنید.

حذف گزارش

پس از دانلود گزارش در گوشی خود، می توانید نسخه دانلودشده را از تلفنتان برای همیشه حذف کنید. حذف گزارش باعث حذف هیچ یک از داده های حساب شما نمی شود.منبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

ویژگی درخواست اطلاعات حساب به شما امکان می دهد گزارشی از تنظیمات و اطلاعات حساب واتساپ خود درخواست و صادر کنید. نمونه هایی از این اطلاعات شامل اسامی گروه و عکس پروفایل شما می شود.

لطفاً توجه داشته باشید گزارش حاوی پیام های شما نیست. اگر می خواهید سابقه چت خود را صادر کنید، می توانید در سؤالات' rel='nofollow'> ( لینک ) متداول واتساپ با نحوه این کار آشنا شوید.

درخواست گزارش

 1. به تنظیمات واتساپ > حساب > درخواست اطلاعات حساب بروید.
 2. روی درخواست گزارش ضربه بزنید.
 3. درخواست ارسال شد روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

گزارش شما حدود ۳ روز پس از تاریخ درخواست در دسترس تان قرار خواهد گرفت. هنگام انتظار برای دریافت گزارش، می توانید به آماده تا مراجعه کنید.

توجه: وقتی درخواست گزارش در حال یررسی است، اقدامات خاصی روی حساب کاربری شما ازجمله حذف حساب، تغییر شماره یا دستگاه یا ثبت مجدد حساب، موجب لغو درخواست می شود. اگر درخواست شما لغو شد، می توانید گزارش دیگری درخواست کنید.

دانلود و صدور گزارش

وقتی گزارش در دسترس قرار گرفت، اعلانی از واتساپ در تلفن خود دریافت می کنید که می گوید گزارش اطلاعات حساب شما آماده دانلود است.

صفحه درخواست اطلاعات حساب در برنامه به شما می گوید قبل از اینکه گزارش از سرورهای واتساپ حذف شود، برای دانلود آن چه قدر وقت دارید.

برای دانلود گزارش خود

 1. به تنظیمات واتساپ > حساب > درخواست اطلاعات حساب > دانلود گزارش بروید.
 2. یک فایل ZIP در تلفن شما دانلود می شود. فایل ZIP حاوی یک فایل HTML است که به آسانی قابل مشاهده است و یک فایل JSON که می توان آن را به برنامه دیگری منتقل کرد.
 3. پس از دانلود فایل در گوشی خود، صدور گزارش را انتخاب کنید.

شما قادر نخواهید بود گزارش دانلودشده را در واتساپ مشاهده کنید. برای صدور گزارش، یکی از برنامه های خارجی را که در سینی اشتراک گذاری نشان داده می شود، انتخاب کنید. به عنوان مثال می توانید نسخه ای از گزارش را به خودتان ایمیل کنید. چون گزارش حاوی اطلاعات شخصی است، باید هنگام مرتب سازی، ارسال یا آپلود آن به سرویس دیگری، دقت کنید.

لغو گزارش درخواست پاسخ داده نشده

پس از درخواست گزارش، نمی توانید گزارش درخواست پاسخ داده نشده را بازگردانی یا لغو کنید.

حذف گزارش

پس از دانلود گزارش در گوشی خود، می توانید نسخه دانلودشده را از تلفنتان برای همیشه حذف کنید. حذف گزارش باعث حذف هیچ یک از داده های حساب شما نمی شود.منبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

سوال و جواب ها با برچسب درخواست
قبلن یه فیلم دیده بودم که یه ملکه ای بود که برای ازدواجش قانون گذاشته بود که هرکس بتونه تو مبارزه شکستش بده باهاش ازدواج میکنه . بعد شب تو جنگل خیلی اتفاقی یه پسریو میبینه و باهاش مبارزه میکنه و پسره میبره . بعد ملکه عاشقش میشه بهش میگه رسمی بیا خواستگاریم تا باهم ازدواج کنیم . بعد اون پسره خودش جنگجو بوده و دوستشم یه پادشاه . اون پادشاهه دوست داشته با ملکه ازدواج کنه که قلمروشو گسترده کنه . تو این بینم اون پسر جنگجو ِ یه اژدهارو میکشه خونشو میزنه به تنش که ضد بریده شدن میشه منتها پستش یه برچسبی بوده که اون تیکه خون نمیخوره و تنها نقطه ضعفش اون قسمت میشه. که چون دوست پادشاه بوده اینو فقط به دوستش میگه . بعد پادشاهم ازین فرصت سو استفاده میکنه میره پیش جادوگر یه ماسک جادوییه تغییره چهره میگیره با یه نوشیدنی که طرفو عاشق میکنه و عشق قبلیو از یاد میبره. پادشاه نوشیدنیو میده به پسر جنگجو که عشق ملکه یادش بره و عاشق خواهر پادشاه بشه . بعدم دوسته که دیگه ملکه یادش نماید . به دوسته میگه ماسک بزن شبیه من بشو برو خاستگاری با ملکه بجنگ شکستس بده که من بتونم باهاش ازدواج کنم . خلاصه همین میشه و آخرم ملکه شک میکنه میفهمه . بعد پادشاه که میبینه اینجوریه میده پسر جنگجو رو از همون نقطه ضعفش بکشن . بعدم ملکه از غم مردن پسره تو همون مراسم خاکسپاریه پسره خودشو میکشه... حالا اسم فیلمو نمیدونم! ممنون میشم اگه کسی میدونه بگه .

پسری هستم ١٧ ساله که میخوام برای کنکور درس بخونم
٣ ماهه با دختری دوستم که ٢ سال از من کوچکتر است
از همه نظر همدیگرو قبول داریم و واقعا عاشق همیم
ولی تنها مشکلمون این است که این دختر قبل من از پسری درخواست دوستی داشته ولی بخاطر ناز های احمقانه(طبق گفته ی خودش) در حالیکه عاشق اون بوده قبول نکرده و پسره هم که ی سال دوستی معمولی داشتن و اشنا بودن با هم دیگه درخواستشو مطرح نمیکنه و میره
این پسر تو تیم ملی تکواندو هم هست و تو محل این دختر هم زندگی میکنن
من اصلا نمیتونم با این قضیه که پسری رو دوس داشته کنار بیام
با گذشت سه ماه باز هم یادش هست و ناخوداگاه حرفشو به من میزنه که سبک بشم
و میخوام ولش کنم اما هر بار که باهاش مطرح کردم به شدت ناراحت شد و یک بار هم کارش به بیمارستان کشید
اینم بگم که سه ماه پیش بعد از رفتن اون پسر میخواسته خودکشی کنه که وقتی با من اشنا شده بهم وابسته شده و از این کار پشیمون شده
یعنی منو منجی زندگیش میدونه
دختری هم نیست که سریع وابسته بشه تو لاین با پسرای زیادی چت کرده ولی واقعا از من خوشش اومده و عاشقم شده
ایا اون پسرو فراموش میکنه؟
چقد طول میکشه که عشق اولشو فراموش کنه
شما جای من بودین چی کار میکردین
تو رو خدا کمکم کنید
بسمه تعالی
سلام.برای یک سیستم داوری قرآن در مورد زیر گیر کرده ام:
متن صفحه ای از قرآن جلوی داور در سایت حال نمایش است ،آزمون دهنده وقتی شروع به خواندن قرآن از حفظ می کند داور باید قسمت هایی از ایات را که اشتباه می کند علامت بزند که عموما یک کلمه است(یعنی یک کلمه را که اشتباه می خواند علامت میزند) .
هر کلمه را که علامت میزند علاوه بر این که 1 نمره از داوطلب کم می شود باید کلمه ای که اشتباه خوانده به همراه شماره ایه ای که این کلمه در ان است وارد دیتا بیس بشود.
سوال من این است که از کدام زبان(php یا javascript یا ajax) و چه کدی از ان استفاده کرد؟اگر یک سر نخ هم بفرمایید متشکرم.
وارد کردن اطلاعات به دیتا بیس و همچنین کم کردن نمره برایم مشکلی ندارد فقط مشکل این است که چگونه با کلیک داور بر روی یک کلمه ، ان کلمه برای ارسال به دیتا بیس انتخاب شود که البته باید شماره ایه ای را هم که کلمه در ان قرار دارد هم اضافه گردد.
برای تفهیم بیشتر یک عکس می گذارم.

البته نظر خودم این است که اطلاعاتی که وارد می کند موقعی که مثلا در صفحه 80 است با جاوا اسکریپت در همان صفحه ذخیره شود و هنگام انتقال به صفحه بعد ، اطلاعات هر صفحه(منظور همان ارسال غلط ها با شماره آیه) ذخیره (ارسال به دیتا بیس)شود.اما باز هر جور می دانید.
در ضمن می توان همه ایات قران را هم سطر به سطر در دیتا بیس سطر به سطر داشته باشیم.اگر لازم است
ببخشید اگر توضیحات بد بود.هر سوالی هست بفرمایید.
بسیار متشکر از پاسخگوییتان
email:


چند سوال تصادفی

سلام دوستان. من قبلا از شبکه نمایش یه فیلم جنگی دیدم که اسمشو میخوام بفهمم.. یه چند تا قسمت برجسته ی فیلمو میگم شاید بتونه بهتون کمکی بکنه و به همچنین شما به من کمک کنید..
فیلم حداکثر برای شیش هفت سال پیشه فکر کنم. مربوط به جنگ جهانیه و نمیدونم کشور مدافع کیه..
یکی از افسران ارشد آلمان یه زن از اون کشور گرفته و مردم به زنه بد نگاه میکنن.
چند کیلومتر اونورتر یه خونه هست برای یه دختره هستش و چند تا سرباز اون تو دارن از کشور دفاع میکنن و یکشون به دختره تیراندازی یاد میده و دختره یه دشمنو موقع آب خوردن میکشه و یکی که درجش بالاتره دادد میزنه میگه نزن... حیوونم موقع اب خوردن نمیکشن. سربازی که به دختره تیراندازی یاد داده بود سر رئیسش داد میزنه و میگه وقتی فلانی (اسم میبره ولی من یادم نیست) رو کشتن فقط نه سالش بود و برای من هیچ فرقی نمیکنه که دشمنم داره تیر میزنه یا آب میخوره و غیره... باید کشتش.
یه صحنه دیگه ی فیلم یه سرباز یه تیر به لبه ی تانک میزنه و تیر مسیرش عوض میشه و..
ممنون میشم کمکم کنیدپرسش سوال جدید :: تبلیغات در سوال و جواب :: گروه های سوال و جوابی

پاسخ های موجود در سایت توسط کاربران سایت ثبت می شود، سایت سوال و جواب هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوی پاسخ ها ندارد، هرچند تا حد امکان نظارت بر محتوی آنها صورت می گیرد.

تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به وب سایت سوال جواب (soja.ir) و تیم مدیریتی آن می باشد.

طراحی و اجرا : گروه مشاوران فناوری اطلاعات