سوالات با برچسب خطوط


07

سوال


07

جواب

آخرین جواب ها با این برچسب

خطوط تماس جلوگیری از خودکشی به کسانی که به کمک نیاز دارند، یاری می دهد. اگر شما برای خود یا برای پشتیبانی از یک دوست به کمک نیاز دارید، با یکی از این خطوط تماس بگیرید. اگر شما نگران دوست خود هستید، او را تشویق کنید با یکی از این خطوط تماس بگیرد.

ایالات متحده

National Suicide Prevention Lifeline
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1 800 273 TALK (8255)‎

Lifeline Crisis Chat
http:// ( لینک ) /gethelp/lifelinechat.aspx

‎Veterans/Military Crisis Line (for active U.S. service members, veterans, and family members)‎
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1 داخلی 1 را انتخاب کنید
پیامک: 838255

‎The Trevor Project‎ (for LGBT youth, friends and family ‎members)‎
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1

جهانی

Befrienders
http:// ( لینک )

استرالیا

Lifeline Australia
http:// ( لینک )
تلفن: ‎13 11 14

Kids Helpline
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1800 55 1800

Headspace
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1800 650 890

اتریش

Rat auf Draht
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: 147

بلژیک

‎Centrum Ter Preventie Van Zelfdoding
http:// ( لینک )
تلفن: 1813

برزیل / پرتقال

CVV
http:// ( لینک )
تلفن: 188
پست الکترونیک:

کانادا

Kids Help Phone (برای جوانان زیر ۲۰ سال)
تلفن: ‎1

برای افراد بالای ۲۰ سال، یک مرکز را در نزدیکی خود پیدا کنید:
( لینک ) >

جمهوری چک

Linka bezpečí
( لینک ) ( لینک )

dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎116 111

Pražská linka důvěry
http:// ( لینک )
تلفن: ‎222 580 697

Linka důvěry Ostrava
http:// ( لینک )
تلفن: ‎596 618 908
تلفن: ‎737 267 939

Linka duševní tísně Most
http:// ( لینک )
تلفن: ‎476 701 444
اسکایپ: ldt.most

Linka důvěry DKC
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎241 484 149
اسکایپ: ld_dkc

Linka bezpečí
http:// ( لینک ) ( لینک )

dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎116111 (děti a mládež)‎

دانمارک

Livslinien
http:// ( لینک )
تلفن: ‎70 201 201

Børne
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎116 111 (Child Helpline is open daily from 11:00-23:00.)‎

فنلاند

Suomen Mielenterveysseura
http:// ( لینک ) /
تلفن: ‎01019 5202

فرانسه

S.O.S Amitié
http:// ( لینک )
تلفن: ‎01 42 96 26 26

آلمان

Telefonseelsorge
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 111 0 111
تلفن: ‎0800 111 0 222

Nummer gegen Kummer
https:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 111 0 550 (adults)‎
تلفن: ‎0800 111 0 333 (children)‎

یونان

Klimaka NGO
http:// ( لینک )

Suicide Help Greece
http:// ( لینک )
تلفن: 1018

هنگ کنگ

The Samaritan Befrienders Hong Kong
http:// ( لینک )

The Samaritan Befrienders Hong Kong
http:// ( لینک )
تلفن: ‎2389 2222

The Samaritans Hong Kong
http:// ( لینک ) .hk' rel='nofollow'> ( لینک )


تلفن: ‎2896 0000

مجارستان

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 123
پست الکترونیک:

Kek Vonal
تلفن: 116-111

هندوستان

AASRA
http:// ( لینک )
تلفن: 91-22-27546669
تلفن: 91-22-27546667
پست الکترونیک:

اسرائیل

ERAN
http:// ( لینک )
تلفن: تماس رایگان از داخل اسرائیل: 1201
تلفن: خارج از اسرائیل: 972-76-8844400

سحر (خط تماس پشتیبانی عاطفی)(عبری)
http:// ( لینک )

سحر (خط تماس پشتیبانی عاطفی)(عربی)
http:// ( لینک ) /?categoryId=63068

ایتالیا

Telefono Azzurro
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: 19696

Telefono Amico
http:// ( لینک )
تلفن: 199 284 284

لتونی

Skalbes
http:// ( لینک )
تلفن: ‎
تلفن: ‎

لیتوانی

Lithuanian Association of Emotional Support Lines
http:// ( لینک )

Vaikų linija (Child line)
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 111

Jaunimo linija (خط جوانان)
http:// ( لینک ) /
تلفن: ‎8 800 28888

Vilties linija (خط امید)
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 123
پست الکترونیک:

Pagalbos moterims linija (خط بانوان)
http:// ( لینک )
تلفن: ‎8 800 66366
پست الکترونیک:

Linija Doverija (پشتیبانی برای مشتریان روسی زبان)
تلفن: ‎8 800 77277

لوکزامبورگ

SOS Détresse – Hëllef iwwer Telefon
http:// ( لینک )
تلفن: 454545

Kanner-Jugendtelefon
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 111

هلند

Foundation 113Online
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0900-113 0 113

نیوزیلند

National Depression Initiative
http:// ( لینک )

The Lowdown
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 111 757
پیامک: 5626
پست الکترونیک:

Youthline http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 376633
پیامک: 234
پست الکترونیک:
پست الکترونیک:

نروژ

Kirkens SOS
http:// ( لینک )
تلفن: ‎815 33 300

لهستان

Fundacja Dzieci Niczyje
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 111

صربستان

Centar Srce
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 300 303
پست الکترونیک:

سنگاپور

‎Samaritans of Singapore (SOS)‎
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎
پست الکترونیک:

آفریقای جنوبی

‎The South African Depression and Anxiety Group (SADAG)‎
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 567 567
پیامک: 31393

کره جنوبی

‎중앙자살예방센터 (Korea Suicide Prevention Center)‎
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎+82 2-2203-0053
پست الکترونیک:

HopeClick
http:// ( لینک )

‎보건복지부 보건복지콜센터 (Ministry of Health & Welfare Call Center)‎
تلفن: 129 (24시간 위기상담 / خط تلفن ۲۴ ساعته)

‎정신건강증진센터 정신건강위기상담전화 (Mental Health Center Crisis Counseling)‎
تلفن: 1577-0199 (24시간 위기상담 / خط تلفن ۲۴ ساعته)

اسپانیا

Teléfono de la Esperanza
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: 902500002

سوئد

Mind
( لینک ) >

سوییس

Tel 143 - La Main Tendue – Die Dargebotene Hand – Telefono Amico
http:// ( لینک )
تلفن: 143

تایوان

Taiwan Suicide Prevention Center
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 788 995
پست الکترونیک:

انگلستان / ایرلند

Samaritans
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 123
پست الکترونیک:منبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

خطوط تماس جلوگیری از خودکشی به کسانی که به کمک نیاز دارند، یاری می دهد. اگر شما برای خود یا برای پشتیبانی از یک دوست به کمک نیاز دارید، با یکی از این خطوط تماس بگیرید. اگر شما نگران دوست خود هستید، او را تشویق کنید با یکی از این خطوط تماس بگیرد.

ایالات متحده

National Suicide Prevention Lifeline
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1 800 273 TALK (8255)‎

Lifeline Crisis Chat
http:// ( لینک ) /gethelp/lifelinechat.aspx

‎Veterans/Military Crisis Line (for active U.S. service members, veterans, and family members)‎
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1 داخلی 1 را انتخاب کنید
پیامک: 838255

‎The Trevor Project‎ (for LGBT youth, friends and family ‎members)‎
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1

جهانی

Befrienders
http:// ( لینک )

استرالیا

Lifeline Australia
http:// ( لینک )
تلفن: ‎13 11 14

Kids Helpline
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1800 55 1800

Headspace
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1800 650 890

اتریش

Rat auf Draht
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: 147

بلژیک

‎Centrum Ter Preventie Van Zelfdoding
http:// ( لینک )
تلفن: 1813

برزیل / پرتقال

CVV
http:// ( لینک )
تلفن: 188
پست الکترونیک:

کانادا

Kids Help Phone (برای جوانان زیر ۲۰ سال)
تلفن: ‎1

برای افراد بالای ۲۰ سال، یک مرکز را در نزدیکی خود پیدا کنید:
( لینک ) >

جمهوری چک

Linka bezpečí
( لینک ) ( لینک )

dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎116 111

Pražská linka důvěry
http:// ( لینک )
تلفن: ‎222 580 697

Linka důvěry Ostrava
http:// ( لینک )
تلفن: ‎596 618 908
تلفن: ‎737 267 939

Linka duševní tísně Most
http:// ( لینک )
تلفن: ‎476 701 444
اسکایپ: ldt.most

Linka důvěry DKC
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎241 484 149
اسکایپ: ld_dkc

Linka bezpečí
http:// ( لینک ) ( لینک )

dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎116111 (děti a mládež)‎

دانمارک

Livslinien
http:// ( لینک )
تلفن: ‎70 201 201

Børne
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎116 111 (Child Helpline is open daily from 11:00-23:00.)‎

فنلاند

Suomen Mielenterveysseura
http:// ( لینک ) /
تلفن: ‎01019 5202

فرانسه

S.O.S Amitié
http:// ( لینک )
تلفن: ‎01 42 96 26 26

آلمان

Telefonseelsorge
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 111 0 111
تلفن: ‎0800 111 0 222

Nummer gegen Kummer
https:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 111 0 550 (adults)‎
تلفن: ‎0800 111 0 333 (children)‎

یونان

Klimaka NGO
http:// ( لینک )

Suicide Help Greece
http:// ( لینک )
تلفن: 1018

هنگ کنگ

The Samaritan Befrienders Hong Kong
http:// ( لینک )

The Samaritan Befrienders Hong Kong
http:// ( لینک )
تلفن: ‎2389 2222

The Samaritans Hong Kong
http:// ( لینک ) .hk' rel='nofollow'> ( لینک )


تلفن: ‎2896 0000

مجارستان

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 123
پست الکترونیک:

Kek Vonal
تلفن: 116-111

هندوستان

AASRA
http:// ( لینک )
تلفن: 91-22-27546669
تلفن: 91-22-27546667
پست الکترونیک:

اسرائیل

ERAN
http:// ( لینک )
تلفن: تماس رایگان از داخل اسرائیل: 1201
تلفن: خارج از اسرائیل: 972-76-8844400

سحر (خط تماس پشتیبانی عاطفی)(عبری)
http:// ( لینک )

سحر (خط تماس پشتیبانی عاطفی)(عربی)
http:// ( لینک ) /?categoryId=63068

ایتالیا

Telefono Azzurro
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: 19696

Telefono Amico
http:// ( لینک )
تلفن: 199 284 284

لتونی

Skalbes
http:// ( لینک )
تلفن: ‎
تلفن: ‎

لیتوانی

Lithuanian Association of Emotional Support Lines
http:// ( لینک )

Vaikų linija (Child line)
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 111

Jaunimo linija (خط جوانان)
http:// ( لینک ) /
تلفن: ‎8 800 28888

Vilties linija (خط امید)
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 123
پست الکترونیک:

Pagalbos moterims linija (خط بانوان)
http:// ( لینک )
تلفن: ‎8 800 66366
پست الکترونیک:

Linija Doverija (پشتیبانی برای مشتریان روسی زبان)
تلفن: ‎8 800 77277

لوکزامبورگ

SOS Détresse – Hëllef iwwer Telefon
http:// ( لینک )
تلفن: 454545

Kanner-Jugendtelefon
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 111

هلند

Foundation 113Online
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0900-113 0 113

نیوزیلند

National Depression Initiative
http:// ( لینک )

The Lowdown
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 111 757
پیامک: 5626
پست الکترونیک:

Youthline http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 376633
پیامک: 234
پست الکترونیک:
پست الکترونیک:

نروژ

Kirkens SOS
http:// ( لینک )
تلفن: ‎815 33 300

لهستان

Fundacja Dzieci Niczyje
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 111

صربستان

Centar Srce
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 300 303
پست الکترونیک:

سنگاپور

‎Samaritans of Singapore (SOS)‎
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎
پست الکترونیک:

آفریقای جنوبی

‎The South African Depression and Anxiety Group (SADAG)‎
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 567 567
پیامک: 31393

کره جنوبی

‎중앙자살예방센터 (Korea Suicide Prevention Center)‎
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎+82 2-2203-0053
پست الکترونیک:

HopeClick
http:// ( لینک )

‎보건복지부 보건복지콜센터 (Ministry of Health & Welfare Call Center)‎
تلفن: 129 (24시간 위기상담 / خط تلفن ۲۴ ساعته)

‎정신건강증진센터 정신건강위기상담전화 (Mental Health Center Crisis Counseling)‎
تلفن: 1577-0199 (24시간 위기상담 / خط تلفن ۲۴ ساعته)

اسپانیا

Teléfono de la Esperanza
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: 902500002

سوئد

Mind
( لینک ) >

سوییس

Tel 143 - La Main Tendue – Die Dargebotene Hand – Telefono Amico
http:// ( لینک )
تلفن: 143

تایوان

Taiwan Suicide Prevention Center
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 788 995
پست الکترونیک:

انگلستان / ایرلند

Samaritans
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 123
پست الکترونیک:منبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

خطوط تماس جلوگیری از خودکشی به کسانی که به کمک نیاز دارند، یاری می دهد. اگر شما برای خود یا برای پشتیبانی از یک دوست به کمک نیاز دارید، با یکی از این خطوط تماس بگیرید. اگر شما نگران دوست خود هستید، او را تشویق کنید با یکی از این خطوط تماس بگیرد.

ایالات متحده

National Suicide Prevention Lifeline
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1 800 273 TALK (8255)‎

Lifeline Crisis Chat
http:// ( لینک ) /gethelp/lifelinechat.aspx

‎Veterans/Military Crisis Line (for active U.S. service members, veterans, and family members)‎
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1 داخلی 1 را انتخاب کنید
پیامک: 838255

‎The Trevor Project‎ (for LGBT youth, friends and family ‎members)‎
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1

جهانی

Befrienders
http:// ( لینک )

استرالیا

Lifeline Australia
http:// ( لینک )
تلفن: ‎13 11 14

Kids Helpline
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1800 55 1800

Headspace
http:// ( لینک )
تلفن: ‎1800 650 890

اتریش

Rat auf Draht
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: 147

بلژیک

‎Centrum Ter Preventie Van Zelfdoding
http:// ( لینک )
تلفن: 1813

برزیل / پرتقال

CVV
http:// ( لینک )
تلفن: 188
پست الکترونیک:

کانادا

Kids Help Phone (برای جوانان زیر ۲۰ سال)
تلفن: ‎1

برای افراد بالای ۲۰ سال، یک مرکز را در نزدیکی خود پیدا کنید:
( لینک ) >

جمهوری چک

Linka bezpečí
( لینک ) ( لینک )

dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎116 111

Pražská linka důvěry
http:// ( لینک )
تلفن: ‎222 580 697

Linka důvěry Ostrava
http:// ( لینک )
تلفن: ‎596 618 908
تلفن: ‎737 267 939

Linka duševní tísně Most
http:// ( لینک )
تلفن: ‎476 701 444
اسکایپ: ldt.most

Linka důvěry DKC
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎241 484 149
اسکایپ: ld_dkc

Linka bezpečí
http:// ( لینک ) ( لینک )

dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎116111 (děti a mládež)‎

دانمارک

Livslinien
http:// ( لینک )
تلفن: ‎70 201 201

Børne
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎116 111 (Child Helpline is open daily from 11:00-23:00.)‎

فنلاند

Suomen Mielenterveysseura
http:// ( لینک ) /
تلفن: ‎01019 5202

فرانسه

S.O.S Amitié
http:// ( لینک )
تلفن: ‎01 42 96 26 26

آلمان

Telefonseelsorge
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 111 0 111
تلفن: ‎0800 111 0 222

Nummer gegen Kummer
https:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 111 0 550 (adults)‎
تلفن: ‎0800 111 0 333 (children)‎

یونان

Klimaka NGO
http:// ( لینک )

Suicide Help Greece
http:// ( لینک )
تلفن: 1018

هنگ کنگ

The Samaritan Befrienders Hong Kong
http:// ( لینک )

The Samaritan Befrienders Hong Kong
http:// ( لینک )
تلفن: ‎2389 2222

The Samaritans Hong Kong
http:// ( لینک ) .hk' rel='nofollow'> ( لینک )


تلفن: ‎2896 0000

مجارستان

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 123
پست الکترونیک:

Kek Vonal
تلفن: 116-111

هندوستان

AASRA
http:// ( لینک )
تلفن: 91-22-27546669
تلفن: 91-22-27546667
پست الکترونیک:

اسرائیل

ERAN
http:// ( لینک )
تلفن: تماس رایگان از داخل اسرائیل: 1201
تلفن: خارج از اسرائیل: 972-76-8844400

سحر (خط تماس پشتیبانی عاطفی)(عبری)
http:// ( لینک )

سحر (خط تماس پشتیبانی عاطفی)(عربی)
http:// ( لینک ) /?categoryId=63068

ایتالیا

Telefono Azzurro
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: 19696

Telefono Amico
http:// ( لینک )
تلفن: 199 284 284

لتونی

Skalbes
http:// ( لینک )
تلفن: ‎
تلفن: ‎

لیتوانی

Lithuanian Association of Emotional Support Lines
http:// ( لینک )

Vaikų linija (Child line)
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 111

Jaunimo linija (خط جوانان)
http:// ( لینک ) /
تلفن: ‎8 800 28888

Vilties linija (خط امید)
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 123
پست الکترونیک:

Pagalbos moterims linija (خط بانوان)
http:// ( لینک )
تلفن: ‎8 800 66366
پست الکترونیک:

Linija Doverija (پشتیبانی برای مشتریان روسی زبان)
تلفن: ‎8 800 77277

لوکزامبورگ

SOS Détresse – Hëllef iwwer Telefon
http:// ( لینک )
تلفن: 454545

Kanner-Jugendtelefon
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 111

هلند

Foundation 113Online
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0900-113 0 113

نیوزیلند

National Depression Initiative
http:// ( لینک )

The Lowdown
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 111 757
پیامک: 5626
پست الکترونیک:

Youthline http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 376633
پیامک: 234
پست الکترونیک:
پست الکترونیک:

نروژ

Kirkens SOS
http:// ( لینک )
تلفن: ‎815 33 300

لهستان

Fundacja Dzieci Niczyje
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 111

صربستان

Centar Srce
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 300 303
پست الکترونیک:

سنگاپور

‎Samaritans of Singapore (SOS)‎
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎
پست الکترونیک:

آفریقای جنوبی

‎The South African Depression and Anxiety Group (SADAG)‎
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 567 567
پیامک: 31393

کره جنوبی

‎중앙자살예방센터 (Korea Suicide Prevention Center)‎
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: ‎+82 2-2203-0053
پست الکترونیک:

HopeClick
http:// ( لینک )

‎보건복지부 보건복지콜센터 (Ministry of Health & Welfare Call Center)‎
تلفن: 129 (24시간 위기상담 / خط تلفن ۲۴ ساعته)

‎정신건강증진센터 정신건강위기상담전화 (Mental Health Center Crisis Counseling)‎
تلفن: 1577-0199 (24시간 위기상담 / خط تلفن ۲۴ ساعته)

اسپانیا

Teléfono de la Esperanza
( لینک ) dir="ltr" class="_5wjy">
تلفن: 902500002

سوئد

Mind
( لینک ) >

سوییس

Tel 143 - La Main Tendue – Die Dargebotene Hand – Telefono Amico
http:// ( لینک )
تلفن: 143

تایوان

Taiwan Suicide Prevention Center
http:// ( لینک )
تلفن: ‎0800 788 995
پست الکترونیک:

انگلستان / ایرلند

Samaritans
http:// ( لینک )
تلفن: ‎116 123
پست الکترونیک:منبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

سوال و جواب ها با برچسب خطوط

چند سوال تصادفی

-خواهش میکنم این سوالای منو جواب بدید حداقل تا جایی که می تونید چون اگه تا 12 امشب برای استادم ایمیل نکنم درسمو افتادم
1-مضارب کوچکتر از 1000 عدد 9 را یکی یکی چاپ و مجموعش را حساب کند
2-یک عدد دریافت و معلوم کند بر مجموع ارقامش بخش پذیر است یا خیر
3- دو عدد صحیح m وn دریافت و اعداد مضارب 3 بین این دو عدد را تولید کند
4- عدد طبیعی n را دریافت مشخص کند چند رقم ان زوج وفرد و صفر است
5- عدد طبیعی n را دریافت مشخص کند اول است یا خیر
6- اعداد سه رقمی که تمامی ارقام ان زوج است را چاپ کند
7- اعداد سه رقمی که خودشان با مقلوبشان برابر است را چاپ کند
8- یک عدد بین 1 و 366 دریافت کند و مشخص کند متعلق به چه روز و ماهی است
9- یک عدد دریافت کند و مشخص کند در کدام یک از مبناها می تواند باشد
10- عدد در مبنای 10 دریافت کند و در مبنای دو چاپ کند
11- عدد طبیعی n را دریافت و اعداد مربع کامل کوچکتر از یا مساوی با n را چاپ کند
12- عدد طبیعی n را دریافت که مشخص کننده ی تعداد تیم های شرکت کننده در مسابقه ورزشی به صورت رفت و برگشت هست و مشخص کند چه تعداد بازی برگزار خواهد شد
13- جدول زیر را چاپ کند
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
14-کاربر بدون وارد کردن اینتر تا زمانی که کاراکترzوارد نکرده است تعداد کاراکتزرهای وارد شده را محاسبحه و چاپ کند
15-کاربر بعد از اینکه صفر را وارد کرد کوچکترین و بزرگترین عدد ما قبل خود را چاپ کند
16-تاهنگامی که کاربر یک عدد متقارن وارد نکرده تعداد اعداد وارد شده ماقبل خود را محاسبه کند
17-میانگین اعداد موجود در یک مکعب ضرب که قابل تقسیم بر 5 و 7 و11 هستند را در صورتی که عدد بین 300 تا 700 بود را چاپ کند.
18-چهار عدد از کاربر دریافت و به صورت صعودی چاپ کند
19- دو ارایه صد عنصری معکوس اولی را در دومی و معکوس دومی را در اولی چاپ کند
20-دو ارایه 100 عنصری گرفته و ارایه اول را به صورت معکوس در ارایه دوم ورایه دوم را به همان صورت در ارایه اول چاپ کند
21-برای یک ارایه 100 عنصری ماکسیمم نسبی حساب کند
22- دو رشته از کاربر دریافت کند و concatانرا در رشته سوم بریزد
23- دترمینان دو ماتریس 4*4 را حساب کند.
24-یک ماتریس 5*5 دریافت کند و اعلام کند کدام یک از حالات زیر را داراست:
متقارن-بالا مثلثی-پایین مثلثی-قطری-پاد متقارن
25-دو رشته از کاربر دریافت کند نشان دهد که هر یک از کاراکتر های وارد شده در رشته دوم چند بار در رشته اول تکرار شده است
26- سه رشته از کاربر دریافت کند رشته اول رشته اصلی رشته دوم رشته جایگزین رشته سوم زیر رشته مورد نظر از رشته اول به شرطی که طول رشته دوم و سوم مساوی باشد در رشته اول هر تعداد از رشته سوم وجود دارد رشته دوم را جایگزین کند.
27-برنامه ای بنویسید که یک ارایه ی 25 تایی را به صورت درجی مرتب کند
28-ماتریس 5*5 از ورودی دریافت کند و مرتب کند
29- برنامه ای بنویسید که عبارت از ورودی دریافت و تعداد حرف ها و کلمات و جمله ها را مشخص کند
30-یک هدر فایل بنویسید شامل تابع های تبدیل مبنای 2و تبدیل مبنای 8 و تبدیل مبنای 16 باشد

پرسش سوال جدید :: تبلیغات در سوال و جواب :: گروه های سوال و جوابی

تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به وب سایت سوال جواب (soja.ir) و تیم مدیریتی آن می باشد.

طراحی و اجرا : گروه مشاوران فناوری اطلاعات

پاسخ های موجود در سایت توسط کاربران سایت ثبت می شود،
سایت سوال و جواب هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوی پاسخ ها ندارد، هرچند تا حد امکان نظارت بر محتوی آنها صورت می گیرد.