سوالات با برچسب حداقل


09

سوال


12

جواب

به نام خدا-با عرض سلام و احترام-آيا با توجه به آئين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي (كه متن اش در اينترنت هست) فصل 14 (فراغت از تحصيل) ماده 72 مورد 1 كه ذيل كرده: به آْن دسته از متقاضيان ورودي سال 76 و بعد كه حداقل 70 واحد درسي دوره را با ميانگين كل 10 و بالاتر در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته و يا كارشناسي پيوسته گذرانده باشند برابر ماده 68 آيين نامه مدرك كارداني در رشته، اعطا خواهد شد. و همچنين تبصره اي در ذيل همين مورد آمده است كه: صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته ، يا مجري بودن واحد دانشگاهي دانشگاه صادر كننده صورت مي گيرد . كسي كه الان دانشجوي رشته مهندسي عمران دانشگاه آزاد هست و حداقل 70 واحد گذرانده باز هم ميگويم با توجه به آئين نامه آموزشي خودشان كه گفتم، آن دانشجو ميتواند درخواست مدرك كارداني عمران كند؟ آيا مدرك طبق آئين نامه باز معادل محسوب ميشود؟ (ممنون ميشوم از محضرتان كه لطفاً برايم جواب را تشريح كنيد)
پربازدید ترین های این برچسب
به نام خدا-با عرض سلام و احترام-آيا با توجه به آئين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي (كه متن اش در اينترنت هست) فصل 14 (فراغت از تحصيل) ماده 72 مورد 1 كه ذيل كرده: به آْن دسته از متقاضيان ورودي سال 76 و بعد كه حداقل 70 واحد درسي دوره را با ميانگين كل 10 و بالاتر در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته و يا كارشناسي پيوسته گذرانده باشند برابر ماده 68 آيين نامه مدرك كارداني در رشته، اعطا خواهد شد. و همچنين تبصره اي در ذيل همين مورد آمده است كه: صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته ، يا مجري بودن واحد دانشگاهي دانشگاه صادر كننده صورت مي گيرد . كسي كه الان دانشجوي رشته مهندسي عمران دانشگاه آزاد هست و حداقل 70 واحد گذرانده باز هم ميگويم با توجه به آئين نامه آموزشي خودشان كه گفتم، آن دانشجو ميتواند درخواست مدرك كارداني عمران كند؟ آيا مدرك طبق آئين نامه باز معادل محسوب ميشود؟ (ممنون ميشوم از محضرتان كه لطفاً برايم جواب را تشريح كنيد)
آخرین جواب ها با این برچسب

اگر در کشوری در «منطقه اقتصادی اروپا» (که شامل اتحادیه اروپا می شود) و سایر کشورها و قلمروهای موجود (که به طور کلی منطقه اروپا گفته می شود) زندگی می کنید، برای ثبت نام در واتساپ و استفاده از آن باید ۱۶ سال (یا بیشتر بسته به کشور خود) داشته باشید.

اگر در هر کشور دیگری غیر از کشورهای موجود در اتحادیه اروپا زندگی می کنید، برای ثبت نام در واتساپ و استفاده از آن حداقل باید ۱۳ سال (یا بیشتر بسته به کشور خود) داشته باشید.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به شرایط' rel='nofollow'> ( لینک ) خدمات واتساپ مراجعه کنید.

توجه:

  • ایجاد حساب کاربری با اطلاعات غلط ناقض شرایط ماست.
  • ثبت حسابی کاربری از جانب کودکان نیز ناقض شرایط ماست.

گزارش دادن کودکان زیر سن لازم

اگر کودک شما زیر سن لازم حساب واتساپ دارد، می توانید به او یاد بدهید چگونه حساب خود را حذف کنند. می توانید نحوه حذف حساب کاربری را در سوالات متداول بیاموزید.

اگر قصد دارید گزارش تخلف استفاده از واتساپ زیر سن لازم را بدهید، لطفاً برای واتساپ ایمیل بزنید.

لطفا در ای میل خود مدارک زیر را ارسال کرده و هرگونه اطلاعات شخصی غیر لازم را حذف یا مخفی کنید:

  • مدرک دال بر مالکیت شماره تلفن واتساپ (مانند کارت شناسایی و قبض تلفن با همان نام)
  • مدرک دال بر حق اختیار والدی یا قیمی کودک (مانند کپی شناسنامه یا گواهی قیم)
  • مدرک حاوی تاریخ تولد کودک (مانند کپی شناسنامه)

ما به محض اینکه تایید کنیم آن شماره به فرزند زیر سن شما تعلق دارد، آن را غیرفعال خواهیم کرد. هرچه مدارک ارسالی شما کاملتر باشد به توانایی واتساپ در بازبینی مورد و اتخاذ تصمیمات لازم بیشتر کمک خواهد کرد.

اگر واتساپ نتوانیم صحت گزارش را تایید کنیم، نمی توانیم در این مورد تصمیمی اتخاذ نماییم. در این صورت، اگر شما والدین کودک مورد نظر نیستید، به شدت توصیه می کنیم از والدین کودک بخواهید با دنبال کردن راهنمای بالا با واتساپ تماس بگیرند.منبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

اگر در کشوری در «منطقه اقتصادی اروپا» (که شامل اتحادیه اروپا می شود) و سایر کشورها و قلمروهای موجود (که به طور کلی منطقه اروپا گفته می شود) زندگی می کنید، برای ثبت نام در واتساپ و استفاده از آن باید ۱۶ سال (یا بیشتر بسته به کشور خود) داشته باشید.

اگر در هر کشور دیگری غیر از کشورهای موجود در اتحادیه اروپا زندگی می کنید، برای ثبت نام در واتساپ و استفاده از آن حداقل باید ۱۳ سال (یا بیشتر بسته به کشور خود) داشته باشید.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به شرایط' rel='nofollow'> ( لینک ) خدمات واتساپ مراجعه کنید.

توجه:

  • ایجاد حساب کاربری با اطلاعات غلط ناقض شرایط ماست.
  • ثبت حسابی کاربری از جانب کودکان نیز ناقض شرایط ماست.

گزارش دادن کودکان زیر سن لازم

اگر کودک شما زیر سن لازم حساب واتساپ دارد، می توانید به او یاد بدهید چگونه حساب خود را حذف کنند. می توانید نحوه حذف حساب کاربری را در سوالات متداول بیاموزید.

اگر قصد دارید گزارش تخلف استفاده از واتساپ زیر سن لازم را بدهید، لطفاً برای واتساپ ایمیل بزنید.

لطفا در ای میل خود مدارک زیر را ارسال کرده و هرگونه اطلاعات شخصی غیر لازم را حذف یا مخفی کنید:

  • مدرک دال بر مالکیت شماره تلفن واتساپ (مانند کارت شناسایی و قبض تلفن با همان نام)
  • مدرک دال بر حق اختیار والدی یا قیمی کودک (مانند کپی شناسنامه یا گواهی قیم)
  • مدرک حاوی تاریخ تولد کودک (مانند کپی شناسنامه)

ما به محض اینکه تایید کنیم آن شماره به فرزند زیر سن شما تعلق دارد، آن را غیرفعال خواهیم کرد. هرچه مدارک ارسالی شما کاملتر باشد به توانایی واتساپ در بازبینی مورد و اتخاذ تصمیمات لازم بیشتر کمک خواهد کرد.

اگر واتساپ نتوانیم صحت گزارش را تایید کنیم، نمی توانیم در این مورد تصمیمی اتخاذ نماییم. در این صورت، اگر شما والدین کودک مورد نظر نیستید، به شدت توصیه می کنیم از والدین کودک بخواهید با دنبال کردن راهنمای بالا با واتساپ تماس بگیرند.منبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

سوال و جواب ها با برچسب حداقل

به نام خدا-با عرض سلام و احترام-آيا با توجه به آئين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي (كه متن اش در اينترنت هست) فصل 14 (فراغت از تحصيل) ماده 72 مورد 1 كه ذيل كرده: به آْن دسته از متقاضيان ورودي سال 76 و بعد كه حداقل 70 واحد درسي دوره را با ميانگين كل 10 و بالاتر در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته و يا كارشناسي پيوسته گذرانده باشند برابر ماده 68 آيين نامه مدرك كارداني در رشته، اعطا خواهد شد. و همچنين تبصره اي در ذيل همين مورد آمده است كه: صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته ، يا مجري بودن واحد دانشگاهي دانشگاه صادر كننده صورت مي گيرد . كسي كه الان دانشجوي رشته مهندسي عمران دانشگاه آزاد هست و حداقل 70 واحد گذرانده باز هم ميگويم با توجه به آئين نامه آموزشي خودشان كه گفتم، آن دانشجو ميتواند درخواست مدرك كارداني عمران كند؟ آيا مدرك طبق آئين نامه باز معادل محسوب ميشود؟ (ممنون ميشوم از محضرتان كه لطفاً برايم جواب را تشريح كنيد)
به نام خدا-با عرض سلام و احترام-آيا با توجه به آئين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي (كه متن اش در اينترنت هست) فصل 14 (فراغت از تحصيل) ماده 72 مورد 1 كه ذيل كرده: به آْن دسته از متقاضيان ورودي سال 76 و بعد كه حداقل 70 واحد درسي دوره را با ميانگين كل 10 و بالاتر در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته و يا كارشناسي پيوسته گذرانده باشند برابر ماده 68 آيين نامه مدرك كارداني در رشته، اعطا خواهد شد. و همچنين تبصره اي در ذيل همين مورد آمده است كه: صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته ، يا مجري بودن واحد دانشگاهي دانشگاه صادر كننده صورت مي گيرد . كسي كه الان دانشجوي رشته مهندسي عمران دانشگاه آزاد هست و حداقل 70 واحد گذرانده باز هم ميگويم با توجه به آئين نامه آموزشي خودشان كه گفتم، آن دانشجو ميتواند درخواست مدرك كارداني عمران كند؟ آيا مدرك طبق آئين نامه باز معادل محسوب ميشود؟ (ممنون ميشوم از محضرتان كه لطفاً برايم جواب را تشريح كنيد)


چند سوال تصادفی
پرسش سوال جدید :: تبلیغات در سوال و جواب :: گروه های سوال و جوابی

تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به وب سایت سوال جواب (soja.ir) و تیم مدیریتی آن می باشد.

طراحی و اجرا : گروه مشاوران فناوری اطلاعات

پاسخ های موجود در سایت توسط کاربران سایت ثبت می شود،
سایت سوال و جواب هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوی پاسخ ها ندارد، هرچند تا حد امکان نظارت بر محتوی آنها صورت می گیرد.