سوالات با برچسب تغییرات


06

سوال


38

جواب

آخرین جواب ها با این برچسب

به صورت پیش فرض، همه اعضای گروه می توانند علامت، موضوع و شرح گروه را تغییر دهند یا پیام ارسال نمایند. با این حال، یک مدیر (ادمین) گروه می تواند این تنظیمات را به دلخواه خود تغییر دهد تا فقط مدیران گروه بتواند این تغییرات را اعمال کنند یا پیام بفرستند.

تغییر تنظیمات گروه

برای تغییر تنظیمات گروه برای ویرایش اطلاعات گروه:

 1. به گروه مورد نظر در واتساپ بروید و روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه، در صفحه پیام ها روی گروه فشار داده، نگه دارید > بزنید اطلاعات گروه.
 2. به تنظیمات گروه > ویرایش اطلاعات گروه بروید.
 3. برای اجازه ویرایش اطلاعات گروه، یکی از دو گزینه همه شرکت کنندگان یا فقط مدیر را انتخاب کنید.
برای تغییر تنظیمات گروه برای ارسال پیام:
 1. به گروه مورد نظر در واتساپ بروید و روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه، در صفحه پیام ها روی گروه فشار داده، نگه دارید > بزنید اطلاعات گروه.
 2. به تنظیمات گروه > ارسال پیام ها بروید.
 3. برای اجازه ارسال پیام، یکی از دو گزینه همه شرکت کنندگان یا فقط مدیر را انتخاب کنید.

توجه: شرکت کنندگان می توانند برای تماس مستقیم با یک مدیر، یک گروه، روی مدیرها در پایین صفحه و سپس روی اسم مدیر مورد نظر بزنند.

تغییر عنوان گروه

برای تغییر عنوان گروه:

 1. به گروه مورد نظر در واتساپ بروید و روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه، در صفحه پیام ها روی گروه فشار داده، نگه دارید > بزنید اطلاعات گروه.
 2. روی عنوان بزنید.
 3. عنوان جدید وارد کنید و سپس قبول را بزنید.
  • عنوان می تواند نهایتاً ۲۵ حرف باشد.
  • شما می توانید با زدن روی علامت شکلک به موضوع گروه خود شکلک نیز اضافه کنید.

تغییر علامت گروه

برای تغییر علامت گروه:

 1. به گروه مورد نظر در واتساپ بروید و روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه، در صفحه پیام ها روی گروه فشار داده، نگه دارید > بزنید اطلاعات گروه.
 2. روی علامت گروه بزنید.
 3. برای عکس جدید از میان گزینه های گرفتن عکس، انتخاب از آلبوم یا جستجوی وب یکی را انتخاب کنید.
  • اگر می خواهید علامت فعلی را حذف کنید، بزنید حذف > حذف.
 4. پس از افزودن علامت جدید، قبول را بزنید.

تغییر شرح گروه

برای تغییر شرح گروه:

 1. به گروه مورد نظر در واتساپ بروید و روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه، در صفحه پیام ها روی گروه فشار داده، نگه دارید > بزنید اطلاعات گروه.
 2. بزنید روی شرح.
 3. یک شرح جدید وارد کنید و سپس قبول را بزنید.
  • شرح گروه می تواند حداکثر ۵۱۲ حرف باشد.

بی صدا کردن اعلان های گروه

شما می توانید اعلانات گروه را برای مدت زمان مشخصی بی صدا کنید. در این صورت باز هم پیام های جدید را دریافت خواهید کرد اما هنگام دریافت پیام از آن باخبر نخواهید شد. برای بی صدا کردن اعلانات گروه:

 1. به گروه مورد نظر در واتساپ بروید و روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه، در صفحه پیام ها روی گروه فشار داده، نگه دارید > بزنید اطلاعات گروه.
 2. بی صدا را انتخاب کنید.
 3. مدت زمان مورد نظر را انتخاب نمایید.

چگونگی ایجاد تغییرات در گروه ها را در Android | iPhone | WhatsApp Web بیاموزید.منبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

به صورت پیش فرض، همه اعضای گروه می توانند عنوان، آیکون و شرح گروه را تغییر دهند یا پیام بفرستند. با این حال، مدیر گروه می تواند این تنظیمات را تغییر دهد تا فقط مدیرها بتوانند این تغییرات را انجام دهند یا پیام بفرستند.


تغییر دادن تنظیمات گروه

برای تغییر تنظیمات گروه برای ویرایش اطلاعات گروه:
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید و سپس روی عنوان گروه کلیک کنید.
  • یا اینکه روی منو ( یا ) در گوشه بالا > اطلاعات گروه کلیک کنید.
 2. تنظیمات گروه > ویرایش اطلاعات گروه را کلیک کنید.
 3. از میان گزینه های همه اعضا یا فقط مدیران برای تغییر اطلاعات گروه، یکی را انتخاب کنید.
 4. روی تایید کلیک کنید.
برای تغییر تنظیمات گروه برای فرستادن پیام:
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید و سپس روی عنوان گروه کلیک کنید.
  • یا اینکه روی منو ( یا ) در گوشه بالا > اطلاعات گروه کلیک کنید.
 2. تنظیمات گروه > ارسال پیام را کلیک کنید.
 3. از میان گزینه های همه اعضا یا فقط مدیران برای ارسال پیام، یکی را انتخاب کنید.
 4. روی تایید کلیک کنید.

توجه: اعضا می توانند در گروه با کلیک کردن روی مدیران و سپس کلیک بر روی اسم مدیر مورد نظر، برای او مستقیماً پیام بفرستند.

تغییر عنوان گروه

برای تغییر عنوان گروه:

 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید و سپس روی عنوان گروه کلیک کنید.
  • یا اینکه روی منو ( یا ) در گوشه بالا > اطلاعات گروه کلیک کنید.
 2. روی ویرایش در کنار عنوان گروه کلیک کنید.
 3. عنوان جدید را وارد کرده، سپس روی علامت تیک خاکستری کلیک کنید تا ذخیره شود.
  • عنوان حداکثر ۲۵ کاراکتر می تواند باشد.
  • می توانید با زدن روی آیکون شکلک به موضوع خود شکلک (ایموجی) اضافه کنید.

تغییر آیکون گروه

برای تغییر آیکون گروه:

 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید و سپس روی عنوان گروه کلیک کنید.
  • یا اینکه روی منو ( یا ) در گوشه بالا > اطلاعات گروه کلیک کنید.
 2. نشانگر ماوس را روی آیکون نگه دارید و سپس تغییر آیکون گروه را کلیک کنید، از آنجا می توانید موارد زیر را انتخاب کنید:
  • مشاهده عکس
  • گرفتن عکس
  • آپلود عکس
  • حذف عکس
  • جستجوی وب برای عکس
   • توجه: این امکان فقط در واتساپ دسکتاپ موجود است.

تغییر شرح گروه

برای تغییر شرح گروه:

 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید و سپس روی عنوان گروه کلیک کنید.
  • یا اینکه روی منو ( یا ) در گوشه بالا > اطلاعات گروه کلیک کنید.
 2. روی ویرایش در کنار شرح گروه کلیک کنید.
 3. شرح جدید را وارد کرده، سپس علامت تیک خاکستری را برای ذخیره آن کلیک کنید.
  • می توانید با کلیک روی آیکون شکلک به شرح خود شکلک اضافه کنید.


منبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

به صورت پیش فرض، همه اعضای گروه می توانند علامت، عنوان و شرح گروه را تغییر دهند یا پیام بفرستند. با این حال، مدیر (ادمین) می تواند این تنظیمات را به اراده خود تغییر دهد تا فقط مدیرها بتوانند این تغییرات را انجام دهند یا پیام بفرستند.


تغییر دادن تنظیمات گروه

جهت تغییر تنظیمات گروه برای ویرایش اطلاعات گروه:
 1. به گروه مورد نظر بروید و سپس روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه در بخش گفتگوها، گروه را به چپ بکشید. سپس بیشتر > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. به تنظیمات گروه > ویرایش اطلاعات گروه بروید.
 3. از میان گزینه های همه شرکت کنندگان یا فقط مدیر برای تغییر اطلاعات گروه یکی را انتخاب کنید.
برای تغییر تنظیمات گروه برای فرستادن پیام:
 1. به گروه مورد نظر بروید و سپس روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه در بخش گفتگوها، گروه را به چپ بکشید. سپس بیشتر > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. به تنظیمات گروه > ارسال پیام ها بروید.
 3. از میان گزینه های همه شرکت کنندگان یا فقط مدیر برای ارسال پیام یکی را انتخاب کنید.

توجه: شرکت کنندگان می توانند در گفتگوی گروهی با زدن روی کلمه مدیرها در پایین صفحه و سپس با زدن روی اسم مدیر مورد نظر برای ارسال پیام، با او تماس بگیرند.

تغییر عنوان گروه

برای تغییر عنوان گروه:

 1. به گروه مورد نظر بروید و سپس روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه در بخش گفتگوها، گروه را به چپ بکشید. سپس بیشتر > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. عنوان گروه را بزنید.
 3. عنوان جدید را وارد کنید و سپس ذخیره را بزنید.
  • حداکثر تعداد کاراکتر مجاز برای عنوان ۲۵ حرف (یا رقم) است.

تغییر علامت گروه

برای تغییر علامت گروه:

 1. به گروه مورد نظر بروید و سپس روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه در بخش گفتگوها، گروه را به چپ بکشید. سپس بیشتر > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. دوربین را بزنید.
 3. از میان گزینه های علامت جدید، گرفتن عکس، انتخاب عکس یا جستجوی وب یکی را برای تصویر جدید انتخاب کنید.

تغییر شرح گروه

برای تغییر شرح گروه:

 1. به گروه مورد نظر بروید و سپس روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه در بخش گفتگوها، گروه را به چپ بکشید. سپس بیشتر > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. روی شرح گروه بزنید.
 3. شرح جدید وارد کنید و سپس ذخیره را بزنید.

بی صدا کردن اعلان های گروه

شما می توانید اعلانات گروه را برای مدت زمان مشخصی بی صدا کنید. در این صورت شما باز هم پیام های جدید را دریافت خواهید کرد اما تلفنتان هنگام دریافت پیام صدا نخواهد داد یا نخواهد لرزید.

برای بی صدا کردن اعلانات گروه:

 1. به گروه مورد نظر بروید و سپس روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه در بخش گفتگوها، گروه را به چپ بکشید. سپس بیشتر > بی صدا را بزنید.
 2. روی بی صدا بزنید.
 3. مدت زمان مورد نظر را انتخاب نمایید.

برای صدادار کردن اعلان های گروه:

 1. به گروه مورد نظر بروید و سپس روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه در بخش گفتگوها، گروه را به چپ بکشید. سپس باصدا را بزنید.
 2. بی صدا را بزنید.
 3. باصدا را بزنید.

چگونگی اعمال تغییرات در گروه ها را در: Android | Windows Phone | WhatsApp Web بیاموزیدمنبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

سوال و جواب ها با برچسب تغییراتچند سوال تصادفی

سلام
من یه مشکلی دارم که کله زنده گیم رو درگیر کرده
من اریا (اسم مستعار)17از تهرانم
نمیدونم چجوری بگم
من از لحاظ تیپ و ظاهر یکمی از بچه محله هام بهترم و خوشگل ترم
تو شبکه های مجازی یا حتی بیرون از اینجا خیلی از پسرای بزرگتر میان سمتم و بهم خوبی میکنن و بهم نزدیک میشن
من هم متوجه میشم که قصدشون گی هست
اما به قول معروف ادم خاکی ای و خجالتی ای هستم به خاطر محبت هاشون به چت کردن و صحبت کردن باهاشون ادامه میدم بعد یه مدت که پیشنهاد میدن که مثلا بریم یه قلیون باهم بکشیم یا بریم بیرون
منم پسری نیستم که اهل گی و اینا باشم و رد میکنم و اوناهم اصرار و این حرفا خلاصه زندگیم شده سروکله زدن با این پسرا
گاهی وقتا به خودم لعنت میفرستم که اصن چرا از همون اول باهاشون سلام علیک کردم که اینطوری بشه
سرتونو درد نیارم... یه راه راه تروخدا پیش روم بزار که ازین مخمصه دربیام.امروزم مجبورم برم پیش یکی که بهم الان دارم پیش یکی که خیلی هوامو داشته و حدودا بیستو پنج سالشه تروخدا کمکم کن بتونم زندگی ساده خودم ادامه بدم
مرسی
اریا*(اسم مستعار) 17 از اسلامشهر
سال اخر حسابداری(فنی)پرسش سوال جدید :: تبلیغات در سوال و جواب :: گروه های سوال و جوابی

پاسخ های موجود در سایت توسط کاربران سایت ثبت می شود، سایت سوال و جواب هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوی پاسخ ها ندارد، هرچند تا حد امکان نظارت بر محتوی آنها صورت می گیرد.

تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به وب سایت سوال جواب (soja.ir) و تیم مدیریتی آن می باشد.

طراحی و اجرا : گروه مشاوران فناوری اطلاعات