سوالات با برچسب برقراری


08

سوال


08

جواب

آخرین جواب ها با این برچسب

تماس تصویری واتساپ به شما امکان می دهد با فرد دیگری که واتساپ دارد تماس تصویری برقرار کنید. تماس تصویری برای کاربران گوشی های ویندوز ۸/۱ و بالاتر در دسترس است. اگر از سیستم عامل شما پشتیبانی نمی شود، تماس تصویری برای شما موجود نخواهد بود.

توجه: اطمینان حاصل کنید هنگام دریافت و ارسال ویدیو دارای اینترنت قوی باشید. اینترنت ضعیف و یا تنظیمات نادرست سرویس اینترنت می تواند باعث کیفیت پایین تصویر و صدا شود. اگر به شبکه اینترنت بی سیم وصل هستید، کیفیت تماس تصویری شما به سرعت و سیگنال شبکه شما بستگی دارد.


برقراری تماس تصویری واتساپ

برای برقراری تماس تصویری، گفتگو با مخاطب را باز کنید و علامت تماس در بالا و سپس تماس تصویری را انتخاب نمایید.

دریافت تماس تصویری ورودی واتساپ

وقتی تماسی تصویری دریافت می کنید، یک صفحه تماس تصویری ورودی واتساپ خواهید دید.

اگر داخل واتساپ باشید، می توانید آن تماس تصویری را پاسخ دهید یا از آن صرفنظر نمایید. یا اینکه می توانید تماس تصویری را با فرستادن یک پیام واتساپ رد کنید: پاسخ با ارسال پیام را بزنید و یک پیام کوتاه انتخاب کنید.

چگونگی استفاده از تماس تصویری واتساپ را در: Android | iPhone بیاموزیدمنبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

تماس صوتی به شما اجازه می دهد با مخاطبینتان با استفاده از واتساپ به طور رایگان صحبت کنید، حتی اگر در کشور دیگری باشند. تماس صوتی از اینترنت گوشی شما به جای دقایق مکالمه تان استفاده می کند. هزینه اینترنت ممکن است از طرف اپراتور اینترنت شما اعمال شود. در حال حاضر، تماس صوتی برای گوشی های ویندوز 8.1 و جدیدتر موجود است.


توجه: تماس با شماره تلفن های اضطراری (مانند ۹۱۱ اورژانس ایالات متحده) از طریق واتساپ امکان پذیر نیست. برای برقراری تماس های ضروری باید از روش های ارتباط جایگزین استفاده کنید.

برقراری تماس واتساپ

 1. صفحه پیام مخاطبی را که می خواهید به او زنگ بزنید، باز کنید.
 2. علامت تلفن در گوشه راست > تماس صوتی را بزنید.

دریافت یک تماس صوتی

اگر گوشی قفل باشد، هنگامی که کسی با شما تماس بگیرد، روی صفحه تماس صوتی واتساپ را خواهید دید. شما باید پیش از اینکه به تماس را پاسخ دهید یا آن را رد کنید ، صفحه را به بالا بکشید .

اگر گوشی قفل نباشد، ولی شما داخل واتساپ نباشید، هنگامی که کسی با شما تماس بگیرد، روی صفحه تماس صوتی واتساپ را خواهید دید. آنگاه می توانید به آن پاسخ دهید یا آن را رد کنید .

اگر گوشی قفل نباشد و شما داخل واتساپ باشید، هنگامی که کسی با شما تماس بگیرد، روی صفحه تماس واتساپ را خواهید دید که آنگاه می توانید:

 • برای پاسخ به تماس، پاسخ را بزنید
 • برای رد تماس، رد تماس را بزنید
 • برای رد تماس با پیامی فوری، ارسال پیام را بزنید

تبدیل تماس صوتی و تصویری به یکدیگر

برای تبدیل یک تماس صوتی به تصویری:
 1. هنگام تماس صوتی، بزنید روی تصویر .
 2. مخاطب تماس شما تقاضای تماس تصویری شما را می بیند و می تواند آن را قبول یا رد کند.
برای تبدیل تماسی تصویری به صوتی:
 1. هنگام تماس تصویری، خاموش کردن دوربین را بزنید که مخاطب مورد تماس را از قصد شما با خبر می کند.
 2. وقتی مخاطب دوربینش را خاموش می کند، تماس به یک تماس صوتی تبدیل خواهد شد.

برقراری تماس صوتی گروهی

تماس گروهی این امکان را فراهم می کند که حداکثر ۴ نفر با یکدیگر از طریق واتساپ تماس صوتی برقرار کنند.

برای برقراری تماس صوتی گروهی:
 1. صفحه گفتگو با یکی از مخاطبان مورد نظر برای تماس صوتی را باز کنید.
 2. علامت تلفن در گوشه راست > تماس صوتی را بزنید.
 3. پس از اینکه مخاطب تماس را پذیرفت، افزودن شخص را بزنید.
 4. مخاطب دیگری را که می خواهید با او تماس بگیرید، انتخاب یا جستجو کنید و با زدن افزودن به تماس اضافه کنید.
  • تماس های صوتی گروهی با حداکثر ۴ شرکت کننده ممکن است.
توجه:
 • اطمینان حاصل نمایید که هم شما و هم مخاطبینتان هنگام برقراری یا دریافت تماس گروهی، ارتباط اینترنت خوبی داشته باشید. کیفیت تماس صوتی به مخاطبی که ضعیف ترین اینترنت را دارد، بستگی خواهد داشت.
 • وقتی یک تماس صوتی گروهی دریافت می کنید، صفحه تماس صوتی گروهی واتساپ یا تماس واتساپ شرکت کنندگان فعلی در حال تماس را نمایش می دهد و اولین مخاطب لیست شده کسیست که شما را اضافه کرده است.
 • در حین یک تماس صوتی گروهی نمی توانید آن را به تماس تصویری تغییر دهید.
 • شما نمی توانید مخاطبی را حین تماس صوتی گروهی حذف کنید. مخاطب باید برای خروج از تماس، باید تلفنش را قطع کند.
 • تاریخچه تماس های صوتی گروهی در برگه تماس ها نمایش داده خواهد شد.
 • با اینکه حضور در یک تماس صوتی گروهی با کسی که مسدودش کرده اید، ممکن است، افزودن مخاطبی که شما مسدودش کرده اید یا او شما را مسدود کرده، مقدور نیست.

چگونگی برقراری تماس صوتی را در Android | iPhone بیاموزیدمنبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

تماس تصویری به شما اجازه می دهد تا با مخاطبانتان با واتساپ تماس تصویری برقرار کنید. تماس تصویری برای کاربران آیفون فقط برای iOS 8.0 و بالاتر در دسترس است. اگر سیستم عامل گوشی شما پشتیبانی نمی شود، تماس تصویری برای شما موجود نخواهد بود.

توجه: اطمینان حاصل کنید هنگام برقراری یا دریافت تماس تصویری، ارتباط اینترنت قوی داشته باشید. اینترنت ضعیف و یا تنظیمات نادرست اینترنت می تواند منجر به افت کیفیت تصویر و صدا شود. اگر به Wi-Fi وصل هستید، کیفیت تماس تصویری شما به سرعت و سیگنال شبکه شما بستگی دارد.


برای برقراری یک تماس تصویری:

 1. صفحه گفتگو با مخاطب مورد نظر را باز کنید.
 2. تماس تصویری را بزنید.

دریافت تماس تصویری

اگر گوشی قفل باشد، هنگامی که کسی با شما تماس بگیرد، روی صفحه اعلان Incoming Video Call از واتساپ را خواهید دید که در آن صورت می توانید:

 • اعلان را به چپ بکشید و سپس View > Accept را بزنید.
  • یا اینکه اعلان را به راست بکشید تا تماس را قبول کنید.
 • اعلان را به چپ بکشید و سپس View > Decline را بزنید.
 • اعلان را به چپ بکشید > View > Message را بزنید تا تماس را با ارسال پیامی فوری رد کنید.

اگر تلفنتان قفل نیست ولی در واتساپ نیستید، وقتی کسی بخواهد تماسی تصویری با شما برقرار کند، یک اعلان Incoming video call از واتساپ دریافت خواهید کرد.

 • برای پاسخ به تماس Accept را بزنید.
  • یا اینکه برای قبول تماس، روی اعلان بزنید.
 • برای رد تماس Decline را بزنید.
 • برای رد تماس با ارسال پیامی فوری، Message را بزنید.

اگر تلفنتان قفل نیست و در واتساپ هستید، وقتی کسی بخواهد تماس تصویری با شما برقرار کند، یک صفحه تماس تصویری واتساپ خواهید دید که می توانید:

 • پذیرش را بزنید.
 • رد را بزنید.
 • یادآوری کن را بزنید و اگر می خواهید، در یک ساعت یا هنگام ترک مکان را انتخاب کنید.
 • برای رد تماس با پیامی فوری، ارسال پیام را بزنید.

تبدیل تماس صوتی و تصویری به یکدیگر:

برای تبدیل تماسی تصویری به صوتی:
 1. حین برقراری تماس تصویری، خاموش کردن دوربین را بزنید که مخاطب تماس تصویری را با خبر می کند.
 2. وقتی مخاطب دوربینش را خاموش می کند، تماس به یک تماس صوتی تبدیل خواهد شد.
برای تبدیل یک تماس صوتی به تصویری:
 1. طی تماس صوتی، تماس تصویری را بزنید.
 2. مخاطب تماس شما درخواست تبدیل تماس تصویری شما را می بیند و می تواند آن را قبول یا رد کند.

برقراری تماس تصویری گروهی

تماس گروهی امکان تماس تصویری گروهی تا حداکثر ۴ نفر را با یکدیگر از طریق واتساپ می دهد.


برای برقراری یک تماس تصویری گروهی از یک گروه:
 1. به گروهی که می خواهید با آن تماس تصویری برقرار کنید بروید.
 2. تماس جدید را بزنید.
 3. مخاطبينی را که می خواهید به تماس اضافه کنید، انتخاب یا جستجو کنید.
 4. تماس تصویری را بزنید.
برای برقراری یک تماس تصویری گروهی از برگه تماس ها:
 1. به برگه تماس ها بروید.
 2. تماس جدید > تماس گروهی جدید را بزنید.
 3. مخاطبينی را که می خواهید به تماس اضافه کنید، انتخاب یا جستجو کنید.
 4. تماس تصویری را بزنید.
برای برقراری یک تماس تصویری گروهی از یک گفتگوی فردی:
 1. صفحه گفتگو با یکی از مخاطبینی را که می خواهید با او تماس تصویری داشته باشید، باز کنید.
 2. تماس تصویری را بزنید.
 3. پس از آن که مخاطب تماس را پذیرفت، افزودن عضو را بزنید.
 4. مخاطب دیگری را که می خواهید به تماس اضافه کنید، انتخاب یا جستجو کنید.
 5. افزودن را بزنید.
توجه:
 • اطمینان حاصل نمایید که هم شما و هم مخاطبین هنگام انجام تماس گروهی، ارتباط اینترنت خوب و پایداری داشته باشید. کیفیت تماس صوتی به ارتباط اینترنت مخاطبی که ضعیف ترین اتصال را دارد، بستگی خواهد داشت.
 • هنگام دریافت تماس صوتی گروهی، روی صفحه اعلان تماس تصویری گروهی ورودی یا تماس تصویری واتساپ همه مخاطبینی را که در حال حاضر روی تماس می باشند خواهید دید، و اولین مخاطبی که می بینید، کسی است که شما را به تماس اضافه کرده است.
 • طی یک تماس تصویری گروهی، امکان این را دارید که ویدیو را با زدن خاموش کردن ویدیو ، ببندید.
 • هنگامی که تماس تصویری گروهی در جریان است، نمی توان مخاطبی را از آن تماس حذف کرد. خود مخاطب باید برای خروج مخاطب از تماس، تلفنش را قطع کند.
 • تاریخچه تماس های صوتی گروهی در برگه تماس ها نمایان خواهد شد. با زدن روی تاریخچه تماس ها می توانید تک تک مخاطبین آن تماس را ببینید.
 • شما نمی توانید شخصی را که مسدود کرده اید یا او شما را مسدود کرده، به تماس گروهی اضافه کنید، اما با وجود این، حضور در یک تماس گروهی با چنین فردی ممکن است.

چگونگی برقراری تماس تصویری در: Android | Windows Phone را بیاموزید.منبع پاسخ: مرکز راهنمایی وب سایت واتساپ

سوال و جواب ها با برچسب برقراری

چند سوال تصادفی
پرسش سوال جدید :: تبلیغات در سوال و جواب :: گروه های سوال و جوابی

تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به وب سایت سوال جواب (soja.ir) و تیم مدیریتی آن می باشد.

طراحی و اجرا : گروه مشاوران فناوری اطلاعات

پاسخ های موجود در سایت توسط کاربران سایت ثبت می شود،
سایت سوال و جواب هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوی پاسخ ها ندارد، هرچند تا حد امکان نظارت بر محتوی آنها صورت می گیرد.